Областният управител Албена Георгиева участва в заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район

Сподели: 

Днес, 19 декември, в Областна администрация – Ловеч се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район /РСР на СЗР/. То бе открито и ръководено от областния управител на област Ловеч Ваня Събчева - председател на Регионалния съвет за развитие до 31.12.2019 г.
В работната среща взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, представители на Враца и Плевен, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати.
На заседанието бе предоставена информация за напредъка по изпълнението на Лот 1 и Лот 2 от скоростния път Мездра – Ботевград, докладвана от Агенция Пътна Инфраструктура, както и представяне на дейността на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ и на правната рамка, съобразно която се извършват дейностите по промяна на собствеността на язовирите. По темата говори Цако Бънчев – изпълнителен директор на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“.
От страна на Националния център за териториално развитие беше представен напредъкът по разработване на регионалните схеми за пространствено развитие.
На заседанието бяха представени и обсъдени и финансовите средства, които да бъдат заложени в Годишната индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие през 2020 година.
Представители на оперативните програми представиха степента на изпълнение на отделните оперативни програми 2014-2020 година за Северозападен район, както и информация за годишните работни индикативни програми по отделните оперативни програми.
Пресцентър на Областна администрация Видин