Областният управител връща 2 решения на Общински съвет - Видин

Сподели: 

Областният управител Любен Иванов връща 2 решения на Общински съвет – Видин, съобщиха от областната управа. Причината е, че при извършване на контролната си дейност към актове на Общински съвет – Видин, Любен Иванов е констатирал проблеми.
Първото решение касае отдаване на Пристанище Видин-Център на концесия. Решението е взето при липса на компетентност на органа на местното самоуправление, което води до неговата нищожност - ОбС е взел решение, което е от изключителна компетентност на кмета на община Видин. Също така, посочените правни основания за вземане на решението не кореспондират с диспозитивата му – неприложими са в този случай.
Вторият върнат акт е относно продажба на имот – частна общинска собственост. Решението е незаконосъобразно поради съществени нарушения на материалния закон и административнопроизводствените правила. Причините за обжалване включват нарушения на 3 процедури, несъответствия в използваната и продадената площ за продаване на жилището като ползван от наемателя имот, както и липсват мотиви при приемането на самото решение.
От пресцентъра на областната администрация напомниха, че упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местното самоуправление и местната администрация е една от основните функции на областния управител. Осъществяването на този контрол не цели да възпрепятства Общински съвет – Видин да взема решения, а да го насочи към правилните правни норми и нормативни актове.