Областният управител върна за ново разглеждане решенията на ОбС – Видин за увеличаване на местните данъци и такси и на цените на услугите

Сподели: 

Днес (11 януари) областният управител на Видин Любен Иванов е върнал на Общински съвет – Видин решенията за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет – Видин за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и Наредба на Общински съвет – Видин за определяне размера на местните данъци като незаконосъобразни, съобщиха от областната управа.
От пресцентъра на губернатора напомнят, че още при встъпването си в длъжност Любен Иванов заяви категорично, че основната му цел е повишаване на жизнения стандарт на населението и спазване на законността. Върнатите нормативни актове освен, че са приети в нарушение на основни законови правила, нарушават и принципа на справедливостта като мярка в отношенията властимащи – население, коментират от Областната администрация.
В разпространеното прессъобщение се посочва още: „В ситуацията на пандемия и свързаните с нея нормативни и естествени рестрикции е недопустимо повишаването на данъчното бреме на гражданите, на малкия и среден бизнес в размера, който е предвиден от Община Видин. Действително има нужда от повишаване на данъците, но същото следва да бъде извършено постепенно в продължение на няколко години. Областният управител препоръчва Общински съвет Видин за в бъдеще стриктно да спазва законите на Република България и да се съобразява със законните интереси на гражданите.“