Областният управител на Видин иска промени в Закона за културното наследство

Предложените от Любен Иванов промени включват увеличаване на ролята на областните управители при назначаване на директорите на регионалните исторически музеи
Сподели: 

Областният управител на Видин Любен Иванов е направил предложение до Министъра на културата на Република България и до Комисията по култура и медии към Народно събрание на Република България за промени в Закона за културното наследство, свързани с управлението на регионалните музеи, съобщиха от пресцентъра на Областната управа.
Сред мотивите, които от пресслужбата на видинския губернатор изтъкват е, че съгласно Закона за културното наследство регионалните музеи осъществяват дейността си на територията на две или повече общини. Често това поражда неглижиране от ръководещата съответната музейна институция община, поради различия в приоритетите и ограничените ресурси на другите общини, на чиято територия регионалните музеи развиват дейността си. Проблем се оказва и фактът, че не във всички общини има активност за формиране и реализиране на местни политики в областта на движимото и недвижимото културно наследство.
Предложените от видинския областен управител изменения включват увеличаване на ролята на областните управители както при назначаване на директорите на регионалните исторически музеи, така и по отношение на административното ръководство. От Областната управа твърдят, че това ще спомогне за „осигуряване на баланс между местните и регионалните интереси в областта на културата и за „оздравяване“ на музейната мрежа, чрез посредничеството и активното включване на областния управител в качеството си на едноличен орган на изпълнителната власт, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика“.
Инициативата на областния управител бе обявена ден след като стана ясно, че Община Видин е обявила конкурс за избор на директор на Регионалния исторически музей.