Областният управител на Видин председателства заседание на Областната комисия по епизоотиите

Сподели: 

Днес в Областна администрация Видин се проведе заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания, председателствано от областния управител Албена Георгиева.

„Наблюдава се успокояване на епизоотичната обстановка по отношение заболяването Африканска чума по свинете, както и намаляване на интензитета на разпространение на вирусната зараза на територията на страната“, каза областният управител в началото на заседанието. Д-р Адриян Данков, директор на Областна дирекция по безопасност на храните – Видин запозна присъстващите с епизоотичната обстановка на територията на България, като отбеляза, че към момента в страната няма случай на АЧС по домашни свине. „На територията на област Видин се изпълняват действия по превенция и недопускане разпространение на заболяването“, отбеляза д-р Данков. Той информира, че всички 79 проби за вируса на АЧС, взети от отстреляни диви свине в областта са отрицателни, както и контролирано взиманите проби от свинекомплекса в гр. Дунавци.

„Остава готовността на всички институции за своевременно организиране и координиране на всички действия, съобразно институционалните компетенции, с цел намаляване на риска от появата на нови случаи на АЧС“, каза в заключение областният управител на Видин Албена Георгиева.

Областна пресслужба