Област Враца на първо място в страната по разширяване обхвата на професионалното образование

Сподели: 

Резултатите от реализирания Държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. и предстоящите предизвикателства през следващата 2021/2022 учебна година бяха представени на заседание на Областната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Враца на 6 октомври.
Областният управител Малина Николова акцентира върху резултатността в съвместната работа на директорите на учебните заведения, бизнеса, местната и регионална власт, благодарение на която държавните и регионалните политики в сферата на образованието се реализират все по-ефективно всяка година.
„Изпълнени са целевите стойности за съотношение на професионалното образование към профилираното, зададени от МОН и при определени от Министерството 69,47 % са постигнати 74,74 % - факт, който показва добре свършената работа на територията на областта за разширяване обхвата на професионалното образование. В СТЕМ професии и профили се обучават 69,47 % от осмокласниците в областта, което е 5,27 % над определените от МОН стойности. Постигнатите проценти поставят област Враца на първо място в страната и зад тях стоят усилията на всички страни, ангажирани с Държавния план-прием. Данните, които насочват вниманието ни за още по-задълбочена работа са свързани с осигуряването на условия от местните власти за задържането на всички ученици, обхванати в средното образование на територията на областта. Конкретни и незабавни мерки в това отношение трябва да се предприемат от общините Оряхово и Мизия, където записаните в други области ученици са 31 от 76 за Оряхово и 14 от 52 за Мизия. Показателни за нас са и данните на завършилите средно образование ученици, от които едва 28,5 % са започнали работа, резултат от превеса на профилираното обучение над професионалното в съотношение 60/40. Пет години по-късно пирамидата е обърната и в тази година съотношението е 75/25 в полза на професионалното образование. Това ни дава основание да твърдим, че се движим в правилната посока“, подчерта Малина Николова.
Началникът на Регионалното управление на образованието Галин Евденова направи анализ на реализирания Държавен план-прием за настоящата учебна година. Сформирани са 59 от планираните 60 паралелки, като от тях 45 са професионални, а 14 профилирани. Паралелките с дуална форма на обучение са 4.5, защитените – 4, а тези с очакван недостиг - 9. Две са закритите паралелки на първо класиране в Професионалната гимназия в Мизия и Средно училище „Христо Ботев“ – Оряхово. Разширени са паралелките в ПГ „Димитраки Хаджитошин“ – Враца по професиите интериорен дизайн и електротехник, след първо класиране.
Общият брой на завършилите 7-и клас ученици в областта са 1436, като от тях в учебни заведения продължават обучението си 1343. 86 ученици са се записали в други области в страната, заминалите за чужбина са 6, а 17 повтарят класа.
Началникът на РУО посочи, че за предстоящата учебна година се очаква да завършат общо 1432 седмокласници и те да продължат обучението си в 33 училища и 58 паралелки. Галина Евденова отбеляза, че във връзка с реализирането на Държавния план-прием за предстоящата 2021/2022 учебна година се очаква общините в област Враца да разработят общински стратегии за развитие на образованието, съобразно регионалните политики.
Министерство на образованието реализира проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“, като от област Враца са включени 9 училища, с 328 ученици в 16,5 паралелки. По Програма „Еразъм+“, ще се осъществи проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“, който се реализира в три пилотни области – Враца, Стара Загора и Бургас, и обхваща всички завършили професионално образование през 2018 г.