Облекчават условията за финансиране на проекти за специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания 

Сподели: 

Да се облекчат условията за кандидатстване за отпускане на средства от Агенцията за хората с увреждания (АХУ) за изпълнението на проекти със социална и стопанска насоченост – това предвижда проект на нова Методика за финансиране на проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания. Проектът е е публикуван за обществено обсъждане, информираха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). 

Сред целите на методиката е да се разшири кръгът от специализирани предприятия и кооперации да подават проекти. Предвижда се и да се улесни процесът на оценяване и класиране на одобрените предложения и тяхното финансиране. С цел стимулиране на интереса на кандидатите се предлага периодът, през който специализираните предприятия и кооперациите трябва са регистрирани в Агенцията за хората с увреждания, да се намали от една пълна отчетна финансова година на 3 пълни календарни месеца. Заложено е да отпаднат и досегашните ограничения за кандидатите с до 10 души списъчен състав да получават финансиране за обучения за повишаване на професионалната квалификация и образователното равнище на наетите хора с увреждания. 

По методиката Агенцията за хората с увреждания ще отпуска средства за финансиране на проекти със социална насоченост, които включват дейности за създаване на безопасни и здравословни условия на труд, осигуряване на достъп до работни места и санитарни помещения за хора с трайни увреждания, както и за провеждане на обучителни курсове за повишаване на професионалната квалификация, уменията и компетентностите на наетите, казват още от МТСП.