Образователният министър и кметът на Враца подписаха договор за изграждане на нова база на Младежкия център

Сподели: 

Младежкият център във Враца ще разшири обхвата от предоставяни услуги и организирани инициативи, като ще бъде изградена и нова многофункционална база. Дейностите ще се изпълняват в рамките на спечелен проект на местната администрация по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.
Договорът за безвъзмездната финансова помощ, чиято стойност е близо 1 600 000 лв., бе подписан от кмета на община Враца Калин Каменов и министъра на образованието Красимир Вълчев.
Новата база на Младежкия център ще се обособи като пространство, където младите хора могат да провеждат обучения, занимания по интереси, както и да реализират своите проекти и инициативи. Дейностите ще бъдат надградени, като ще се обхванат подрастващите не само от община Враца, но и деца и младежи от целия регион. Фокусът на работата на екипа по проекта през следващите три години е провеждането на обучения, свързани със социалното предприемачество и придобиването на нови знания и умения сред учениците, различни от тези, които получават в образователната система.
Предвижда се активна работа с лицата от уязвими групи, като целта е да бъде осигурен достъп до качествено образование на всеки един млад човек от област Враца. Следващият етап от разширяване на работата на Центъра е активна международна дейност и реализирането на съвместни инициативи с представители на младежката общност в големите европейски държави.
За последните няколко години, екипът на Младежкия център е инициатор на  тематични събития, в които участие вземат голяма част от младите хора в града. Младежките работници реализираха редица проекти и инициативи, насочени към лица от уязвимите групи в 22-те населени места на Враца.