Обръщение на д-р Цветан Ценков по повод навършването на една година от началото на мандата

Сподели: 

Уважаеми съграждани,

Когато на днешната дата преди една година положих клетва като кмет на община Видин, ясно осъзнавах отговорността на този пост и огромните надежди, възлагани ми от всички Вас. Едва ли обаче тогава някой е очаквал, че само няколко месеца по-късно ще започне здравна, икономическа и социална криза за цялото човечество. Съвсем естествено тази ситуация се отрази и на нашата община. Въпреки това заедно с екипа ми постигнахме успехи и те ми дават увереност, че съумявам да оправдая доверието, което вие, видинските граждани, ми гласувахте. Останах верен на поетия ангажимент, че ще работя с всички, от чиито усилия зависи Видин да стане един още по-прекрасен град – модернизиращ се, но и достолепен и съхраняващ уникалното си културно-историческо наследство.
Община Видин е финансово стабилна и се справя с предизвикателствата, едно от които са неразплатените задължения от предходния мандат. Преодоляваме ги успешно благодарение на силния финансов отдел, който бе създаден с приетата нова структура на общинската администрация.
През изминалата година активно водих разговори с инвеститори, проявяващи интерес към нашата община, като им оказвахме пълно съдействие. Уверен съм, че с изграждането на магистралния път и с изработването на нов общ устройствен план на град Видин и на общината – процес, който вече започнахме, все повече инвеститори ще оценят  потенциала, който нашият регион предлага.
В трудната епидемична обстановка Община Видин бе сред първите в страната, които обявиха горещи телефони, на които възрастни самотно живеещи хора, както и лица с увреждания имаха възможност да заявят необходимите им хранителни продукти и лекарства, които служители на Общината и доброволци закупуваха и доставяха до домовете на нуждаещите се граждани. Над 240 нуждаещи се в цялата община, които не ползват услугите на Домашния социален патронаж и Диетично-социалната кухня, получаваха обяд благодарение на средства от набраните дарения, като предоставянето на помощта стартира през месец март. Община Видин предостави и банкова сметка, по която граждани и фирми да превеждат финансови средства – дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми, след сключен договор за дарение. В резултат на това в условията на извънредна епидемична ситуация бяха подкрепени стотици видински граждани в уязвимо положение.
През годината приоритет беше благоустрояването на град Видин и на останалите населени места в общината. Всички дейности, свързани с озеленяването вече се извършват от общински работници. Закупихме техника и така ефективността е значително по-висока. И всички граждани виждат резултатите – косим редовно зелените площи и видинските паркове никога не са били така добре поддържани; почистихме Видин от табела до табела; изрязваме клони и оформяме короните на дървета; постоянно събираме падналите листа, които заедно с останалите растителни отпадъци караме до компостиращата инсталация в Регионалното депо. В момента подготвяме създаването на ново общинско предприятие по чистота, озеленяване и благоустройство. Вървят процедури за закупуване на допълнителна техника, с което качеството  на работата ще се повиши още повече, като същевременно разходите са значително по-малки в сравнение с изплащаните суми към фирмата, с която в предишните мандати са сключвани договори.
За доброто опазване и ефикасното управление на природното и културно-историческото наследство на Видин също са необходими реформи, включително по отношение на дейността на общинските културни институти. Направихме първата стъпка с отделянето на Общинския драматичен театър като самостоятелно юридическо лице – второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Предстои създаване на общински културен институт, който да обедини Градския духов оркестър, Ансамбъл „Дунав“ и читалищата. Подготвяме още едно предприятие - за социални дейности. Планираме детската ясла също да стане второстепенен разпоредител с бюджетни средства. Идеята е да се даде повече оперативна самостоятелност на ръководителите на тези структури, което е важно и за кандидатстването по проекти.
Въпреки сложната ситуация, тази година успяхме да проведем първото издание на Международния фолклорен фестивал „Синия Дунав“, както и на Младежкия фестивал Summer Vibes. Организирахме голям спортен празник за видинските деца. Смятам, че Общината трябва да помага на спортните клубове, но приоритет трябва да е развитието на масовия спорт, защото спортът е здраве. Затова е успех, че във Видин има две модерни спортни зали – в СУ „Цар Симеон Велики“ и ППМГ „Екзарх Антим I” и предстои изграждането на спортни салони в още четири училища. Общината кандидатства пред Министерството на младежта и спорта за получаване на финансиране за ремонт на закритата лекоатлетическа писта – проектът беше одобрен, като очакваме осигуряването на средства.
Започнах да провеждам изнесени приемни в населените места на общината, в които участват и представители на общинската администрация и на Общинския съвет. Тези срещи са важни за мен, защото ми дават възможност да чуя проблемите на моите съграждани, за да търсим заедно с колегите от администрацията правилните решения. Радвам се, че тази инициатива се приема добре, а хората участват активно. Това е начинът да се преодолее „пропастта“, която се е образувала между Община Видин и гражданите.
Успешно приключихме проектите за модернизиране на образователната инфраструктура във Видин и за реставрация на видинския театър. Предстои да започне изпълнението на редица важни проекти – санирането на 13 жилищни блока, ремонтът на сградата на общинската администрация, изпълнението на третия етап на проекта за ремонт на пешеходната зона във Видин в участъка от Младежкия дом до Спортна зала „Фестивална“, изграждането на социални жилища, реставрацията на Синагогата и адаптацията й в Културен център „Жул Паскин“ и др.
Така че през следващите месеци и години ни очаква много работа. Вярвам обаче, че високите цели, които с моя екип си поставяме, са постижими. И искрено се надявам, че сегашните резултати ще накарат повече видинчани също като мен да повярват, че Видин наистина може да стане „перлата на Дунав“ – модерна европейска община, предлагаща благоприятни условия за живот и развитие. Нужен ни е само малко повече позитивизъм, за да осъзнаем колко прекрасен е Видин и това да ни мотивира всички да обединим усилия в името на неговия просперитет!
Пожелавам на всички жители на община Видин да бъдат здрави, да спазват стриктно противоепидемичните мерки, да проявяват грижа и отговорност за себе си, за своите близки и за цялото общество.
След приключване на карантината, под която бях поставен и връщането ми на работа, една от първите задачи ще бъде да представя своя отчет пред обществеността за първата година от управлението ми като кмет на община Видин.