Обсъдиха възможности и проблемите пред икономическото развитие на общините в област Видин

Сподели: 

Успехите в привличането на инвестиции, но и пречките пред това, както и бъдещите планове на местните власти в област Видин бяха обсъдени на проведено през миналата седмица заседание на Областния съвет за развитие. Бяха представени възможностите за развитие на туристическата, културната, образователната и спортната инфраструктура.

Община Видин: Икономика, туризъм и насърчаване на инвестициите

Приоритетите на Община Видин за постигане на икономическо развитие представи заместник-кметът Борислава Борисова. „25 милиона лева ще бъдат инвестирани в развитието на Индустриален парк – Видин. Община Видин подкрепи и намеренията на редица юридически лица от региона за привличане на инвестиции по линия на Националния план за възстановяване и устойчивост. С Министерство на икономиката и индустрията се обсъжда създаване на съвместно звено, което да работи за привличане на инвеститори и да представя предимствата и възможностите за реализиране на проекти в региона. Темата беше поставена при посещението на министър Богдан Богданов във Видин“, обясни Борисова. „На срещата с министъра поставихме и въпроса, че е недопустимо в днешно време да не използваме възможностите за транспорт по река Дунав, така че имаме от негова страна положително становище и очаквания да се развие и този транспорт“, обясни заместник-кметът.

„За да отговорим на потребностите на увеличаващия се поток на туристи, в краткосрочен план Община Видин предвижда създаването на културно-туристически информационен център“, посочи Борисова. Тя допълни, че се обсъждат две локации – билетният център на театъра и офис, разположен на ул. „Градинска“ №7.

Сред успехите в сферата на частните инвестиции Борисова открои изграждането на фабрика за преработка на слънчоглед на мястото на старата бирена фабрика, на нови развлекателни комплекси на територията на град Видин, един от които винарска изба в близост до Кошава, и на ритейл парк във Видин. Предприятие за производство на отоплителни уреди на пелети разшири дейността си с нова производствена база. А фирма предприятие за производство на технически компоненти разширява своята база и удвоява производството, инвестирайки 14 милиона лева в това начинание, допълни Борисова.

Община Кула: Туризъм и инфраструктура

Частни инвестиционни намерения, които са в ход в община Кула, са за изграждане на два ветрогенераторни парка на територията на общината – в землищата на Големаново и на град Кула, обясни кметът Владимир Владимиров. „Третото инвестиционно намерение с частен капитал е от фирма за създаване на цех на пелети, биобазирани производства – фирма, която в момента е разположена в Раковица“, допълни кметът.

Той алармира и за проблем, който става все по-сериозен. „Кула остава откъсната и като достъп до Кула, за да може да се направи някаква инвестиция. Защото интензивно се разрушава вече пътят Видин – Кула – Връшка чука, няма връзка с пътя към Грамада, това са държавни пътища; единствено оставя пътят към контролно-пропускателния път на Връшка чука“, отбеляза Владимиров.

Кметът обяви, че Община Кула има намерение да направи ремонт на общинския път Кула – Големаново, с дължина около 7 км; ремонт на общинския път Цар Петрово – Тополовец, до границата с община Видин при Каленик, с подмяна на водопровод и изграждане на тротоари в участъка, преминаващ през село Тополовец. Предстои и ремонт на Дома за стари хора в Кула. Планира се основен ремонт и модернизация на градския стадион в Кула, доизграждане на канализационната система в Кула (изграждане на южния колектор, довеждащ до бъдеща пречиствателна станция); участие в програмата за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради и др.

„В сферата на туризма се надяваме да получим правото на управление на крепостта „Кастра Мартис“ и след това вече да започнем поетапно проектирането за реставрация, консервация на крепостта и евентуално – и привличане на инвестиции за подобряване на състоянието на прилежащата инфраструктура на крепостта и за самата крепост, по програмата за трансгранично сътрудничество,“, обясни Владимиров.

Община Белоградчик: Развитие на туризма чрез публично-частно партньорство

Ангел Боянов, заместник-кмет на община Белоградчик, представи плановете на местната администрация, които, оказа се, са основно свързани с развитието на туризма и залагат много силно на използването на механизма на публично-частното партньорство.

„Нашият фокус е върху туристическия сектор главно. През тази година Община Белоградчик започва изграждането на визия за развитието на туризма и подобряване на туристическата инфраструктура. Имаме инвестиционни намерения, имаме интерес от частни инвеститори, имаме и възможност за инвестиции с местни приходи. Като цяло целите, които имаме, са главно подобряване на преживяването на туристите в основните туристически обекти - увеличаването на туристическия поток е най-важната цел, която имаме. Новите услуги и преживявания, които да увеличат престоя на туристите - това също е много важно“, поясни Ангел Боянов.

Конкретно по обекти за инвестиционни намерения е предвидено:

- Крепостта „Калето“ – изграждане на входа на турникет за достъп, който да следи броя на туристите, които влизат и излизат; осветление цялостно на крепостта ще се изгради – отвътре и отвън по целия периметър; подобряване на достъпа за инвалиди; парапетите изцяло ще бъдат подменени и ще бъдат изградени такива на местата, където преди е имало, но липсват от доста години; детски площадки и атракции около крепостта, които ще бъдат с общинско финансиране.

- Пещера Магура също се предвижда изграждане около входа на паркова част и детска площадка. Екопътеките ще бъдат подобрени значително, ще бъдат възстановени такива, които не функционират в момента. Планира се закупуване на два броя туристически автобуси открити или туристически влакчета.

- Изграждане на приключенски парк в местността “Зелени град“, с публично-частно партньорство, който ще включва въжен град, стени за катерене, заведения за хранене, детски кътове, има идеята да се направи нещо като геомузей на различните видове скали, които са около града.

- Превръщане на сградата на бившия техникум в туристическа спалня с цел приемане групи ученици на зелени училища, екскурзии.

- Изграждане на нов туристически информационен и културен център в сградата на бившето ДМА, която се намира на центъра на Белоградчик.

- Изграждане на алпийски тролей с дължина 400 метра в съществуващия градски парк, който е изцяло общински имот, отново с публично-частно партньорство, при вече заявен интерес.

- Цялостна реконструкция на лятното кино, като на първо време се започва с почистване на растителността в района и реконструкция на съблекалните и тоалетните. В последствие се предвижда и изграждане на конструкция за подвижен покрив на цялата площ на летния кинотеатър, както и подмяна на всички пейки.

- Разширяване на съществуващата мрежа от веломаршрути; изграждане през тази година в центъра на града, на общински терен, на трасе за велосипедни скокове, вероятно сглобяема конструкция, която ще бъде с външно финансиране, частен инвеститор.

Община Макреш: Спорове за собствеността на имоти в общински язовири е пречка за инвестиционни намерения

За проблеми със състоянието на пътната мрежа информира и кметът на община Макреш Митко Антов. „Оказва се, че изграждаме нова инфраструктура, а превозвайки инертните материали за нея – разрушаваме съществуващата. Тъй като на територията на нашата община се намира една от кариерите и, съответно, превозването на материалите става по Път 1401 – пътят Връшка чука – Видин. Редовно се претоварват автомобилите и въпреки че на нашия участък беше извършен текущ ремонт преди есенно-зимния сезон, в момента е невъзможно там да се премине с леки автомобили по голяма част от него“, отбеляза кметът на Макреш. Той посочи, че са подавани сигнали до отговорните институции и се обърна към ръководството на Областната управа с молба да се вземат мерки за преустановяване на това претоварване на автомобилите.

Създадена е стратегия за Местна инициативна група „Белоградчик – Димово – Макреш“ и предстои тя да бъде одобрена, допълни Антов. Той изрази надежда този процес да приключи успешно и местната инициативна група да може да заработи. „Като инвестиции в стратегията е заложено с публично-частно партньорство в областта на туризма, свързано в частта си и с Рабишкото езеро, пещера Магура – съвместно Община Белоградчик и Макреш. Също така и инфраструктурата, която трябва да бъде изградена в двете общини“, посочи кметът на Макреш. Той допълни, че е планирано реновиране на изградената преди години екопътека “Ерантис булгарикум” – по името на рядкото растение, което вирее на територията на землището на село Киреево.

На територията на Община Макреш има четири микроязовира общинска собственост, които са зарабени. „Имаме проблеми с установени явни технически грешки – настанени собственици на земеделски земи в чашката на язовира в два от язовирите, което пречи на тяхното пълноценно използване. В момента сме на етап установяване на тези грешки, но предстоят да се водят доста дела в съда, докато бъде регулирана собствеността в тези язовири“, каза Митко Антов. Според него четирите язовира притежават потенциал да бъдат дадени на концесия, а част от тях са подходящи и за практикуване на водно-моторни спортове.

Община Макреш разполага с 20 декара общински гори, напомни кметът. „Смятаме, при финансова възможност, да разкрием цех за производство на пелети и на заготовки от дърво, със затворен цикъл от суровината до реализиране на продукта”, допълни Митко Антов.

Община Бойница: Инвестиции в изграждане на възобновяеми енергийни източници

„В момента стартира една процедура за изграждане на 21 вятърни турбини. В тази връзка вече имаме съвсем официално писмо, на предстоящата сесия ще бъде променен общия устройствен план. Като намерението на този инвеститор е да направи и един вид подстанция или електрическа станция, която да бъде включена към електроразпределителното дружество, като мощността е 150 мегавата“, съобщи кметът на община Бойница Анета Генчева.

В общината от години се изграждат фотоволтаични електрически централи, от тях 30 са по-малки с мощност до 30 киловата. Тези инвестиции обаче не са свързани с разкриване на работни места, отбеляза Генчева.
 

НИЕ