Обсъдиха проекта за Правилник за устройството и дейността на РИМ – Видин

Сподели: 

Събитието се проведе в заседателната зала на Общински съвет – Видин миналата седмица и на него присъстваха заместник-кметът на Общината Борислава Борисова, директорът на Регионалния исторически музей Христина Кирилова, служители от институцията, експерти от общинската администрация, медии.

Борислава Борисова посочи, че промените са насочени към функционално разширяване на дейността на музея, което ще бъде постигнато чрез предложената нова структура.  

„Предложеният проект отразява измененията и допълненията на Закона за културно наследство (ЗКН) и приложимата подзаконова нормативна уредба и цели функционално разширяване на дейността на музея, което ще бъде постигнато чрез предложената нова структура. Също така в него се регламентират издателската, научната, библиотечната и фондовата дейност на музея“, каза още Борисова при откриването на срещата.

Кирилова обясни, че промените се налагат тъй като действащият правилник е приет през 2010 година и се налага неговото осъвременяване. Има доста промени, които налагат да се разшири самата структура на музея, каза още Кирилова. Предвижда се създаване на специализирано звено, което да се състои от специалисти с научна степен. В момента петима служители на музея притежават докторска степен и се очаква до края на месец април още един да придобие такава степен, допълни директорът на музея. Предвижда се и създаване на редакционна колегия , която да организира издаването и поддържането има самостоятелни издания на Регионален исторически музей – Видин.

Планира се създаване на отдел „Фондове, библиотека и научен архив“, тъй като в момента институцията няма единна библиотека. Предвижда се и откриване на длъжност заместник-директор, както и Дирекционен съвет, който да подпомага работата на музея и  да включва хора от различните отдели.

 „Има необходимост от тази промяна. Музеят трябва да разшири своята структура. Правилникът ни трябва да се осъвремени и да добавим всичко, което е необходимо, за да може РИМ - Видин да работи нормално“, каза в заключение Христина Кирилова. Тя допълни, че в момента служителите в музея са 28 и има нужда от още хора.

Предстои внасяне на предложение във връзка с проекта за Правилник на заседание на Общински съвет – Видин.