Обсъждането на проектобюджета на Община Лом ще се проведе на 26 януари

Сподели: 

Общественото обсъждане ще се проведе на 26 януари от 16 часа в заседателната зала на Община Лом на етаж 3.Мнения, препоръки за проекто-бюджет 2024 се проемат в деловодството на общината, както и на имейл адрес lom.municipality@lom.egov.bg.
Пълния текст на поканата може да видите тук