ОбС - Видин одобри започване на процедура за сливане на две училища

Сподели: 

Бъдещето на образователната система във Видин бе една от темите, разисквани в рамките на дневния ред на проведеното вчера (28 февруари) заседание на Общинския съвет – Видин. Повод бе внесеното предложение за започване на производство по преобразуване чрез сливане на Основно училище „Отец Паисий“ и Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в Средно училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Борислава Борисова, заместник-кмет по хуманитарни дейности и социална политика, обясни, че това предложение е предшествано от направен подробен анализ на образователната система в Община Видин. За приемащо училище е избрано СУ „Св. св. Кирил и Методий“, защото то предлага качествено образование и достъпна архитектурна среда, както и изграден ресурсен център, което е важно, защото в ОУ „Отец Паисий“ се обучават деца със специални образователни потребности. Борисова припомни, че в края на миналата година Общинският съвет гласува с 13 589 лв. да се подпомогне ОУ „Отец Паисий“, така че да се покрият част от натрупаните вследствие на недостига на ученици задължения, които към онзи момент са в размер на около 50 000 лв., а към настоящия – 45 633 лв. „И след сливането сградният фонд на ОУ „Отец Паисий“ ще продължи да се ползва за образователни нужди, тъй като в сградата се помещава Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, обясни Борисова.
Директорът на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ Бисерка Каменова каза, че заедно с директора на Основно училище „Отец Паисий“ Лиана Иванова полагат усилия за гарантиране на спокойствие сред родителите, учениците и учителите. „Важно е, че ще бъдат подсигурени работни места за учителите от Основно училище „Отец Паисий“. Занапред няма да има слети паралелки, каквито сега има в ОУ „Отец Паисий“, така че ще се осигури качествено образование за учениците“, подчерта Каменова.
При последвалото гласуване мнозинството от съветниците одобриха започването на процедурата за сливане на двете учебни заведения.
На вчерашното заседание също така бе взето решение за извършване на финансов капиталов разход със собствени бюджетни средства в общ размер на 71 071,92 лв., свързан с неотложен ремонт на отоплителен котел за ОУ „Иван Вазов“ и за закупуване на нови котли за СУ „П.Р. Славейков“ и ДГ „Мир“ – гр. Дунавци, с Филиал „Звънче“ в гр. Видин.