ОбС – Видин прие декларация относно новоизградения буферен паркинг преди Дунав мост 2“

Сподели: 

Декларация във връзка със създалата се ситуация след започването на работа на буферния паркинг на Дунав мост 2 прие Общински съвет – Видин. Темата беше дискутирана на проведеното днес заседание на Общински съвет – Видин. Документът беше предложен от общинския съветник Калин Виденов.

Община Видин няма отношение към новоизградения буферен паркинг преди Дунав мост 2, заяви кметът на Общината д-р Цветан Ценков по време на дискусиите по въпроса. „Буферният паркинг е частна собственост. Агенция „Пътна инфраструктура“ е отговорна за трасето на коридор №4 и Е79, както и Дунав мост 2“, който е 100% държавна собственост, и се управлява от смесеното българо-румънско дружество „Дунав мост 2 Видин-Калафат“ АД. Община Видин по никакъв начин не може да участва в този процес, освен с издаване на строителните документи“. Кметът д-р Ценков коментира, че ще проведе разговори с отговорните институции, за да се установи кой е позволил да се насочва трафикът към буферния паркинг.

Думата по темата бе дадена на общинския съветник Валери Василев, който е част от Надзорния съвет на дружество „Дунав мост 2 Видин-Калафат“ АД, с цел внасяне на яснота: „Общинската управа по никакъв начин не може да повлияе. Може да се насочи декларация на национално ниво“. Такъв документ бе предложен и одобрен от Общинския съвет. Негов вносител е общинският съветник Калин Виденов. 

В декларацията се поставя въпросът за това, че всички институции до момента не желае да поеме отговорност за буферния паркинг. „Заместник министърът на вътрешните работи Стоян Темелакиев е заяви, че МВР няма ангажимент към този паркинг. Отговорност за принудителното паркиране не желае да поеме и нито една друга институция /“Дунав мост Видин-Калафат“ АД, МТС, АПИ, ИААА, Областна администрация Видин/, като никоя от тях не дава обяснение защо светофара посока моста свети постоянно червено и вкарва всички камиони в паркинга“, пише в декларацията.

В документа се посочва още, че най-голям отзвук проблемът с буферния паркинг има сред транспортните фирми, които имат собствени бази и паркинги на територията на град Видин и въпреки това техните камиони също трябва да преминават през буферния паркинг и да заплащат определената такса, с което направените от тях милиони инвестиции на територията на гр. Видин се обезсмислят и намалява конкурентоспособността им. В декларацията се отбелязва също така, че пред проблеми са изправени и местните търговци, инвестирали стотици хиляди, дори милиони в изграждане на паркинги, бензиностанции, заведения, мотели покрай Дунав мост Видин – Калафат – според тях няма никакво основание за буферен да бъде избран паркинга, собственост на „Данубия Логистик Видин“ ЕООД, а не техните; като не е била проведена никаква законова процедура, по възлагането осъществяването на горепосочената услуга „буферен паркинг“. „Всички споделят, че предлаганите от тях услуги вече не се търсят, изправени са пред фалит и са принудени да закриват обектите си и да освобождават дългогодишни работници“, пише в декларацията. 

Затова с приетия документ Общински съвет Видин настоява за адекватно и своевременно рещаване на проблемите, повдигани от видинските фирми. И по-точно: законността на задължителното отклоняване в т.нар. „буферен паркинг“ и разположения преди Дунав мост Видин – Калафат светофар, насочващ към него; възможността на камиони на видинските фирми да преминават през Дунав мост  Видин – Калафат директно без да ползват услугата „буферен паркинг“; всички собственици на обекти /паркинги/ на територията на Видин да получат възможността да предоставят услугата „буферен паркинг“. 

Декларацията ще бъде изпратена до Министерски съвет, Министерство на транспорта и съобщенията, Министерство на вътрешните работи, Окръжна прокуратура – Видин и други институции, които имат отношение по казуса.