ОбС – Ново село реши за разпределението на средствата за капиталови разходи за 2022 г.

Сподели: 

През 2022 година в Община Ново село ще изпълняват поименен списък за капиталови разходи, в който фигурират обекти на обща стойност 1 853 390 лв. Разпределението на тези средства беше утвърдено от общинските съветници в Ново село с приемането на бюджета на Общината за настоящата година.
За пръв път от началото на мандата общинският бюджет беше приет от първия път – макар двама общински съветници да имаха резерви по отношение разпределението на капиталовите разходи, всичките единадесет съветници в новоселския местен парламент гласуваха единодушно за приемането на бюджета на Община Ново село за 2022 година. Той е в размер на 5 651 464 лева, като планираните приходи за делегирани от държавата дейности са в размер на 3 868 218 лева, а приходите за местни дейности са 1 783 246 лева.
Поименният списък за капиталови разходи е на обща стойност 1 853 390 лв., от които 1 127 942 лв. са средства от Европейския съюз. Разпределението на останалите средства по населени места е както следва:
- Ново село: основен ремонт източно крило на покривно пространство на административна сграда на общинска администрация Ново село – 30 000 лв.; закупуване на климатици за общинска администрация Ново село – 11 560 лв.; изграждане канализация  на санитарно помещение в лятно кино „Земеделец“ – 7000 лв.; текущ ремонт на улици (ул.  „Св. Св. Кирил и Методий“, ул. Христо Ботев“, ул. „Шипка“, ул. „Шипка“, ул. „Добруджа“, ул. „Георги Марков, ул. „Ал. Стамболийски“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Пенчо Славейков, ул. „Преслав“)  – 50 000 лв.
- с. Флорентин : основен ремонт на ул. „Шестнадесета“ – 20 000 лв.; изграждане на тротоар от кръстовището на ул. „Дванадесета“ и ул. „Първа“ до № 51 на ул. „Първа“ и облагородяване и озеленяване на терен до храм „Възнесение Господне“ – 14 000 лв.
- за с. Ясен: проектиране и строителство ул. „Двадесет и втора“ от кръстовището с ул. 1 до ул. 19 – 75 000 лв.
- за с. Неговановци: изграждане на подстъп между двете гробища в с. Неговановци и почистване на дере от саморасли храсти и дървета на терен, определен за нов гробищен парк в местност „Бачово“ – 20 000 лв.; ремонт на покривно пространство на Детска градина „Акад. Стефан Младенов“ - филиал с. Неговановци – 7740 лв.
- за с. Винарово: изработване на проект за изграждане на дом за СУ от резидентен тип  за възрастни хора – 10 000 лв.; основен ремонт на улица 27 – 35 000 лв.; ремонт на моста за с. Майор Узуново – 3000 лв.