Обучителен семинар в СУ „Петко Рачов Славейков“, град Видин

Сподели: 

В Средно училище „Петко Рачов Славейков“ – гр. Видин се проведе интересен обучителен семинар с екологична и социална насоченост. Семинарът е естествено продължение и следствие на проведена международна среща, включваща иновативен курс по програма „Еразъм +“ КА101 на тема „Климатичните промени и социалното включване“ по проект „Създаване на климат за устойчив и приобщаващ опит за обучение“ в град Барселона, Испания. Проектът е базиран на европейския план за устойчиво развитие на ООН -AGENDA 2030.

 Целите на проекта за участниците в обучителния курс са: - да актуализират и надградят уменията си за преподаване, което ще е в полза на учениците, които ще получат полезни, оригинални, ефективни практики в областта на екологичната устойчивост и социалното включване, като иновативна педагогика; - да придобият теоретични и практически знания за опазване на околната среда, на културното и природно наследство и социална и икономическа устойчивост; - да получат достъп до нови гледни точки във връзка с методиките за преподаване, предоставяйки възможност за размисъл и анализ на своите собствени инструменти и подходи във връзка с практиките, прилагани в Барселона; Лектори на обучението бяха г-жа Росица Димитрова - директор на училището и г-жа Десислава Данова – учител по английски език. Те запознаха колегите си със същността на проекта и споделиха придобитите знания. По техните думи, целта на проекта е учители и ученици да придобият теоретични и практически знания за опазване на околната среда, културното и природно богатство и социална и икономическа устойчивост . Семинарът протече на три етапа: 1. Представяне на материали и презентация по темата на проекта; 2. Беседа; 3. Анкета. Учителите, участвали в семинара, усвоиха знания, умения и компетенции, свързани с реалността на екологичната устойчивост и социалното включване. Така те ще имат възможността да проведат семинари за трансфер на знания и добри практики сред учениците. Организацията EquiS, която проведе обучението, е една от най-активните в ЕС в насърчаването на екологичната, социалната и икономическата устойчивост, валоризирането на културното и природното наследство. EquiS е основана от опитни професионалисти с дългогодишен опит в различни области, свързани с устойчивостта на околната среда и социалното включване на международно ниво.