Общината възнамерява да участва в процедура за концесиониране на Пристанище Видин - Център

Сподели: 

Общинският съвет даде съгласие кметът на община Видин д-р Цветан Ценков да подаде заявление пред министъра на транспорта и съобщенията, с което да заяви намерение за участие в процедура за предоставяне на концесия на Пристанище Видин – Център (пътнически терминал). Подобно предложение беше вкарвано и на предходно заседание на местния парламент, но тогава то не получи необходимата подкрепа и не мина. На проведеното днес (18 юли) заседание на ОбС – Видин намерението на общинската администрация получи достатъчно гласове „за“.
Вероятно по-благоприятната развръзка е следствие и от редакциите, които първоначалното предложение е претърпяло. В проекта за решение на предходното предложение бе записано че ОбС дава съгласие кметът на Община Видин „да подаде документи пред министъра на транспорта и съобщенията за предоставяне на концесия на Пристанище за обществен транспорт с национално значение, Пристанище Видин-Център“, докато в сегашното предложение този текст е изменен с „да подаде заявление пред министъра на транспорта и съобщенията, с което да заяви намерение за участие в процедура за предоставяне на концесия“. От повторно внесеното предложение за решение е премахнат и текстът, съгласно който ОбС възлага на кмета да изготви документи за създаване и регистриране на търговско дружество със сто процента общинско участие, макар че в самия текст на предложението остава уточнението, че това ще е следваща стъпка, която ще се предприеме, но след нарочно решение на местния парламент. Така всъщност Общинският съвет на този етап единствено подкрепя намеренията на кмета да започне кореспонденция с министъра на транспорта и съобщенията, като заяви интереса на Община Видин да участва в процедура за предоставяне на концесия.
Решението на Общинския съвет има за цел да придаде тежест на позицията на кмета на община Видин при едни бъдещи разговори с Министерството на транспорта и съобщенията – това мнение надделя след продължителните дискусии в залата на местния парламент. Кметът на общината д-р Ценков пък заяви, че всяка последваща стъпка ще се предприема след санкция на общинските съветници и че към момента е твърде рано да се говори за конкретни финансови или други параметри на една бъдеща концесия. Той обаче беше категоричен, че концесионирането на Пристанище Видин – Център ще допринесе за развитието на потенциала на река Дунав за пътнически транспорт. Кметът отбеляза в тази връзка, че един ден Министерски съвет може да реши, че ще развива Дунава, защото в момента такова решение няма. „Аз съм поставял въпроса на трима министри досега: защо река Дунав, коридор №7 не се използва, имаше голяма сесия на дунавските общини, те също ще настояват в Министерството на транспорта за закупуване на кораби с цел и туризъм, и пътувания до населените места. Даже говорихме и с румънската страна техните пристанища да бъдат включени, както е в горното течение на реката. Дунав се ползва и за транспортни услуги на хора, ние такова нещо не си спомняме от последните 30 години… Ще продължаваме ли да се отнасяме негативно към Дунав – това е пътната артерия, пъпната връв на Европа?!“, попита реторично кметът.
По отношение на дебата в Общинския съвет дали ще има концесионна такса или концесията ще е безвъзмездна, д-р Ценков заяви, че на този етап няма как да бъде даден отговор на този въпрос. „Кметът, общинската администрация трябва да имат право да кандидатстват за концесиониране на пристанище Видин. Като сграден фонд то е общинско, но речният бряг е държавна собственост. Въпросът е тази дейност да се развива, а не да чакаме някой да дойде да ни я развие. И тук можем да извадим десет хиляди довода това вие да не го гласувате и аз ще го внеса пак… Дали да е безвъзмездна концесията, това ще бъде разговор на общинското ръководство с министъра. Сега от средствата за тази дейност 1 лев не влиза в Общината. Ние не можем да вземем от нея никакви пари да си отремонтираме сградата на Речната гара, която е много хубава, а се руши. И колкото и пари да залагаме – дали за покрива, дали за интериора или фасадата…. знаете Общината с какви средства разполага“, коментира д-р Ценков.
НИЕ