Община Видин започна изкърпване на дупки по улиците в града

Сподели: 

Дейностите се извършват от работници на ОП „Чистота, озеленяване и благоустройство“ и стартираха от тази седмица, съпбщиха от Община Видин. Това става след направени огледи от специалисти и маркиране на най-проблемните участъци от улиците във Видин, коментира Найден Йонов, заместник-кмет по устройство на територията и развитие на инфраструктурата в Общината. Поетапно ще бъде извършено изкърпване на набелязаните деформации и разрушения на асфалтовата настилка.

Вече е приключила работата в района на кръговото кръстовище на площад „Ташкюприя“. За запълването на дупките се използва студена асфалтова смес.

В дългосрочен план са заложени множество проекти за подобряване на пътната мрежа във Видин. Предвижда се ремонт на двата входа на града, асфалтиране на редица улици, сред които цялото протежение на ул. „Цар Симеон Велики“, ул. „Христо Ботев“ (отсечката от ул. „Гео Милев“ до ул. „Цар Симеон Велики“), където е предвиден цялостен ремонт на настилката, изграждане на тротоари и две паркоместа.