Община Видин започна поставянето на нови пейки

Сподели: 

Общо 240 нови пейки ще бъдат поставени в жилищните квартали и парковете на град Видин, както и в 33-те населени места на Общината. Инициативата е по общинската програма „Грижа за хората“. Те ще бъдат разположени във всички квартали на града, пред входове и междублокови пространства. 12 пейки и нови кошчета за битови отпадъци ще бъдат монтирани и в алеите срещу филиала на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
„Към момента имаме подадени много заявления. Пейките, предназначени за селата, са само за обществено ползване. Кметовете и кметските наместници ще решат къде точно да бъдат поставени“, коментира директорът на ОП „Чистота, озеленяване и облагородяване“ Емилиян Евтимов. Той уточни, че продължава приемането на заявленията за кандидатстване за пейки. На местата, където е необходимо, ще бъдат поставени допълнителни бройки, ако останат в излишък.
„Всички усилия са насочени към подобряване на жизнените условия на жителите на Общината“, заяви по темата кметът д-р Цветан Ценков. Предвижда се поставянето на нови кофи за смет в селата. Работи се усилено и за справяне на проблема с незаконните сметища. Общината започва и асфалтиране на улици в ж.к. „Георги Бенковски“. Цялостно благоустройство ще бъде извършено и в ж.к. „Петко Каравелов“ („Звездите“), където повече от 50 години не е асфалтирано. Предвижда се асфалтиране на тротоарите от сградата на Енергоразпределителното дружество до Общинския пазар.
Д-р Ценков обяви, че от днес стартира и дългоочакваният ремонт на бул. „Панония“. Обновяване на два от основните подхода към Видин също са включени в подготвяната нова визия на Общината. Единият от тях е входът откъм бившия завод „Видахим“. Другият е от страната на Новоселци, който след изграждането на магистралния път край Видин, ще се явява и основен вход за града.