Община Видин кани на обществено обсъждане на проектобюджета за 2024 г

Сподели: 

 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Видин кани всички граждани и заинтересовани лица на обществено обсъждане на проектобюджета за 2024година на  29.01.2024 г. (понеделник) в заседателната зала на Общински съвет – Видин от 11.00 часа. Мнения, препоръки и предложения, свързани с проекта за бюджет за 2024 г. на Община Видин могат да постъпват на email: kmet@vidin.bg.

Какви са параметрите и приоритетите на проектобюджет 2024 на Община Видин вижте тук: https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/administration/budget/finance-budget/budget26