Община Видин: Наложени са санкции за забавянето на ремонта на бул. „Панония“

Срокът на договора с фирмата изпълнител изтече на 30 октомври
Сподели: 

Община Видин е предприела действия във връзка със забавянето на ремонта на бул. „Панония“, съобщиха от общинската пресслужба. Общината е наложила санкции на фирмата изпълнител, с която има сключен и изтекъл договор за извършване на строително-монтажни дейности на булеварда. От общинската администрация допълниха, че едновременно с това служители на Регионална дирекция за национален строителен надзор - Монтана (РДНСК) са направили проверка на обекта. Изготвен е констативен протокол, който ще бъде предаден за последващи действия на ДНСК. „Община Видин е предприела всички законово установени мерки за довършване на ремонта на бул. „Панония“, подчерта от общинската администрация. 

С решение на Министерски съвет от 30 септември 2022 г.Община Видин получи 3 500 000 лв. за рехабилитация на бул. „Панония“ – половината от сумата, необходима за цялостния ремонт на булеварда. Сивличната първа копка на ремонтните дейности обаче започна едва в началото на август тази година. Реалното строителство започна няколко седемици по-късно, само за да спре, без всякакви обясняния, няколко седмици преди първия тур на местните избори. 

В началото на месеца информация за изпълнението на проекта представи и временно изпълняващият към този момент длъжността кмет на общината Юлиян Петров. Според нея две поредни комисии, назначени за да направят проверка на ремонтана бул. „Панония“, са констатирали едно и също – че там не се работи, липсва техника, механизация и работници на фирмата-изпълнител. Установено е, че изпълнението на строително-монтажните дейности е 19,4%. Междувременно срокът на договора с фирмата изпълнител изтече на 30 октомври.