Община Видин организира дискусия във връзка с изготвяне на нови общи устройствени планове

Сподели: 

Община Видин организира дискусия във връзка с изготвяне на нови общи устройствени планове. Събитието ще се проведе на 23 юни (вторник), от 15.00 ч., в залата на Общинския съвет.
Действащите в момента общи устройствени планове са одобрени през 2004 г. и са с 15-годишен срок за приложение. Предстои възлагане и изготвяне на задания, с които да се определят цели и подцели на устройственото и регионално развитие.
Ще бъдат изработени нов Общ устройствен план за цялата община, в чиято територия попадат 33 населени места, както и отделен план за град Видин.
Общият устройствен план е най-важният документ за пространствено развитие на Община Видин, изработен съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и стои в основата на Общинския план за развитие и другите оперативни планове на Общината.
Общинска пресслужба