Община Видин организира информационно събитие

То е във връзка с подаване на проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027
Сподели: 

Община Видин, в качеството си на териториален орган по подбор на проектни идеи и потенциален кандидат по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027, организира информационно събитие за широката общественост, на което ще бъдат представени изискванията и възможностите за подаване на проектни идеи от всички заинтересовани страни и ще бъдат обсъдени проектните идеи, които Общината предвижда да подаде.

Събитието ще се проведе на 12 април, петък, от 09:00 ч. в заседателната зала на Областен информационен център - Видин /в сградата на Община Видин, пл. „Бдинци“ № 2/.

Ще бъдат разяснени възможностите за участие на различните групи заинтересовани страни в процедурата за подбор и в партньорски проектни идеи, съвместно с Общината.

По време на събитието Община Видин ще представи и своите намерения за участие с проектни идеи в процедурата по подбор, а заинтересованите страни могат да дадат мнения и препоръки, с които проектните идеи да бъдат подобрени, както и да изразят интерес за участие в интегрирани проектни идеи. Събитието е възможност за гражданите да се запознаят с бъдещите намерения на Общината и да подкрепят изпълнението на проектите на следваща фаза, както и възможност за доразвиване и надграждане на проектните идеи на Общината или на други заинтересовани страни, които да прераснат в интегрирани партньорски проектни идеи.

Крайният срок за подаване на проектни идеи е: 09.05.2024 г., 17:30 часа.

Подаването на проектни идеи се извършва на електронен адрес: zvenoproekti@vidin.bg

Указанията за кандидатстване с проектни идеи по Приоритет 1 „Интегрирано развитие“ на ПРР 2021-2027 са публикувани на официалната страница на ПРР: https://bgregio.eu/wps/portal/operativna-programa/home/news/ukazaniq-kandidatstvane-prioritet-1-prr-05.03.24 и на Единния информационен порта – www.eufunds.bg.

На горепосочените сайтове освен одобрените указания, може да откриете пакета документи за кандидатстване и Процедурните правила за подбор на проектни идеи.

Пряк път към ПИРО на Община Видин: https://vidin.bg/wps/portal/vidin-municipality/administration/strategies-plans-programs/program22