Община Видин: Предложеното увеличение на местните данъци не е самоцелно и в ущърб на гражданите

Сподели: 

От Община Видин представиха мотивите за предложенията за увеличаване на размера на месни данъци и такси, които са включени в дневния ред на заседанието на Общински съвет – Видин, насрочено за 13 декември. От Общината подчертават, че това не се прави самоцелно, а е наложиелно, тъй като местните приход в хазната са недостатъчно за извършване на всички дейности и услуги, които гражданите на Видин очакват.
„През последните месеци видинчани се убедиха колко по-хубава може да стане средата, в която живеем. Улиците и междублоковите пространства да са асфалтирани, да е чисто, парковете и останалите зелени зони да са поддържани. Всички искаме да има модерно енергоспестяващо улично осветление в населените места на Общината. Мечтаем Видин да бъде газифициран, да се реновира цялата спортна инфраструктура и градският стадион да се превърне в модерно спортно съоръжение, да има нови спортни и детски площадки. Но за да се случи всичко това, са необходими пари“, се посочва в позицията на общинската администрация по казуса.
От Общината напомнят, че местните данъци и такси са основният източник на средства за ремонти на общински сгради, за дейности по благоустрояване и облагородяване на населените места. „От 2008 година обаче техният размер не е променян. Междувременно минималната работна заплата в страната се повиши три пъти – от 220 лв. през 2008 година до 650 лв. сега, като се обсъжда ново увеличение в началото на следващата година. За този период значително нараснаха и цените на всички стоки и услуги, включително на строителните материали“, напомнят от администрацията.

Оттам посочват, че през последните пет години Община Видин събира средно около 2,5 млн. лв. на година от такса за битови отпадъци – сума, която е недостатъчна, за да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, да се заплаща депонирането в регионалното депо, както и да се правят задължителните отчисления към РИОСВ – Монтана. „С предлаганото увеличение на такса смет Общината ще може да извършва тези услуги с по-високо качество, като бъдат закупени и нови модерни съдове за смет и се въведе интелигентна система за сметосъбиране (кофи с датчици), както и частично да се погасят вноските към екоинспекцията в Монтана. В случай че размерът на таксата не бъде актуализиран, ще е невъзможно да започне заплащането на наследените от предходните два мандата задължения, възлизащи на близо 14 млн. лв., в които влизат дългове към РИОСВ – Монтана за почти 6,9 млн. лв., натрупани в периода от 2015 г. до 1.10.2021 г., както и над 6,7 млн. лв. задължение по нередност, констатирана от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“, във връзка с проекта за изграждане на Пречиствателната станция“, категорични са от Общината.
В разпространена позиция се посочва още, че предвижданото увеличение на такса смет не засяга промишлените обекти. Същевременно дори след предлаганата корекция промилите за жилищни имоти в Община Видин остават по-ниски в сравнение с много общини в България. Например: в Монтана е 3,86 промила за жилищни имоти; Ловеч – 5,1 промила; Димитровград – 5,5 промила за общинския център и 6,8 промила за останалите населени места.
„Лошото състояние на уличната мрежа и като цяло на инфраструктурата в населените места на Община Видин е сериозен проблем, чието решение изисква значителен финансов ресурс. До момента основна част от средствата, инвестирани в дейности по благоустрояване, са от външни източници – оперативни програми или целеви средства от държавния бюджет. Очакванията са, че в бъдеще това финансиране ще е все по-недостатъчно, което изисква Общината да заделя собствени средства. Именно това налага и предлаганото увеличение на местните данъци. По тези причини, след подробни анализи, експертите в общинската администрация подготвят предложенията за увеличение на местните данъци и такси, съобразени с икономическото състояние на региона и възможностите на населението“, се посочва още в прессъобщението от Община Видин.