Община Видин приключи с връчването на уведомителните писма за отчуждаването на имоти заради модернизацията на пътя Видин - Ботевград

Сподели: 

При създадена отлична организация, в рамките само на пет дни Общинската администрация раздаде съобщенията на хората, които притежават земи, попадащи в обхвата на строително-ремонтните дейности по главен път Е79. Уведомени са лично 90% от собствениците, като останалите 10% не са открити на посочените адреси и се намират извън пределите на региона и на страната.
Уведомителните писма бяха връчени от специално сформирани за тази цел 9 екипа, при много добър синхрон между общинската и областната администрация и МВР.
С реализирането на кампанията Община Видин изпълни ангажиментите си, свързани с подготовката за строителството на магистралния път. Припомняме, че указания за процедурата по отчуждаване получиха на 2 юли на специална работна среща кметове и кметски наместници на населените места, разположени по трасето на инфраструктурния проект на територията на община Видин и на община Грамада - селата Новоселци, Слана бара, Синаговци, Търняне, Жеглица, Ивановци, Срацимир и гр. Дунавци.
Очаква се с приключването на процедурите по отчуждаване, да започне реално строителството на пътя.
Общинска пресслужба