Община Видин сключи договор за извършване на обработка срещу комари и други вредители

Сподели: 

Община Видин е сключила договор с фирма, която ще обработва срещу комари и други вредители, съобщиха от общинската администрация. Изпълнител на обществената поръчка с предмет „Извършване на услуги по дезинсекция, дезинфекция и дератизация на територията на Община Видин през 2020 г.“ е „Д.Д.Д.-1“ ООД. Фирмата ще осъществява следните дейности: дезинсекция чрез ларвицидни и имагоцидни обработки срещу комари; дезинсекция и дезинфекция на детски площадки и пясъчници; дезакаризация на тревни площи срещу кърлежи; профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на вътрешни помещения на общински обекти.
Услугите ще се изпълняват на територията на община Видин, като обхващат населените места по поречието на река Дунав, зелени площи, детски площадки, закрити и открити площи.
Дейностите ще се извършват по график, съгласуван с Общината и при спазване на изискванията за безопасност на хората и животните. Целта е намаляване, предотвратяване и ограничаване разпространението на вредителите - преносители, причинители на заразни заболявания до степен, безопасна за здравето на човека.