Община Видин с призив към гражданите да се грижат и поддържат чисти междублоковите пространства

Сподели: 

Община Видин е публикувала в интернет страницата си (в раздел „Администрация“, подраздел „Екология“, рубрика „Оперативна дейност“) графика за косене на общинските озеленени площи за месеците май и юни. От него хората могат да се информират в кои дни ще се извършват дейности в кварталите, където живеят. Молбата на общинското ръководство е гражданите също да проявят отговорност и се включат в почистването и облагородяването на прилежащите площи към жилищните кооперации и блокове, с цел създаване на по-благоприятни условия на обкръжаващата ни среда.
„Стопани на нашия град сме всички ние. Нека заедно да опазим това, което е направено и всеки да даде своя принос за поддържане на чистотата и опазване на зелените площи, на детските площадки и кътовете за отдих пред жилищния блок, кооперацията или къщата, в която живее“, е призивът на Община Видин.