Община Видин трябва да връща пари заради незаконосъобразни действия на предишния кмет

220 хил. лв. нецелево изразходвани средства за транспорт през 2017 г. трябва да изплати Общината към Централния бюджет
Сподели: 

Община Видин трябва да изплати към Централния бюджет 220 000 лв. нецелево изразходвани средства за транспорт през 2017 г. Това е установено при проверка на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) и Община Видин е уведомена за допуснатите нарушения. Нецелево изразходваните средства включват изплатени суми на училища и превозвачи за компенсации за: безплатни пътувания на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали в размер на 1447 лв. на 7 броя превозвачи, които в определени периоди на 2017 г. не са имали сключен договор с Общината; безплатни пътувания на деца и ученици по чл. 283 от Закона за предучилищното и училищното образование за над 118 000 лв. (те са по сключени договори за специализиран превоз, по транспортна схема и за превоз на ученици със собствен транспорт); безплатни пътувания на 7 души военноинвалиди/военнопострадали, които са без съответния статут, в размер на 2 395 лв.; за пътувания по намалени цени на учащи, на стойност над 22 500 лв.; за пътувания по намалени цени на лица, получаващи пенсия - за около 57 000 лв.; за субсидии за вътрешноградския транспорт – над 17 000 лв. (за превозвачите, получили субсидии през 2017 г. е налице свръхкомпенсиране и те трябва да ги възстановят).
В тази връзка общинското ръководство е предприело незабавни действия, като е била проведена среща с директорите на учебните заведения, на която са били запознати със заключенията от доклада на АДФИ и е постигнато споразумение за възстановяване на средствата от тяхна страна към Община Видин. След проведени разговори, се очаква да бъде постигнато съгласие и с превозвачите, посочиха от Общината.
В срок до 25 ноември 2020 г. Общината трябва да върне нецелево изразходваните суми към Централния бюджет.
През периода, за който Агенцията за държавна финансова инспекция установява нарушенията, кмет на община Видин е Огнян Ценков. Днес новото общинско ръководство трябва да връща пари заради предишни незаконосъобразни действия, а тези средства биха могли да се използват за реализирането на нови придобивки в различни сфери, с цел подобряване условията на живот за хората в общината.