Община Видин ще изплати 400 000 лв. задължения на МБАЛ „Света Петка“, реши мнозинствто в ОбС

Сподели: 

Община Видин ще заплати задължения на МБАЛ „Света Петка“ в размер на близо 400 000 лв., които ще бъдат заложени в общинския бюджет за 2023 г., реши днес видинският Общински съвет. Задълженията са за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци и са натрупани от лечебното заведение в периода 2017 – 2022 година.

Решението не бе взето единодушно, като част от общинските съветници изразиха резерви относно законосъобразността на внесеното от общинската администрация предложение. Съветниците от ГЕРБ дори поискаха то да отпадне от дневния ред. „Не смятаме, че това е начинът, с който ще се помогне и ще се свърши някаква работа за болницата. Болницата е акционерно дружество с голям процент държавно участие. Вместо ние да помагаме на министъра на здравеопазването, който ще направи оздравителен план, нека да направят оздравителния план, така че да си заплатят на нашата бедничка община данъците и такса смет. Ако решим по-нататък да направим някакво дарение на болницата, нещо, с което да се свърши нещо конкретно – да, но сега, на този етап, смятаме, че това е освен всичко останало и незаконно“, мотивира искането за отпадане на точката общинският съветник от ГЕРБ Валери Василев.

Съветниците от групата на „Справедливост за Видин“ заеха противоположна позиция, изразена от Димитър Велков, който напомни, че има редица общини, които оказват подкрепа на областната си болница, давайки за пример съседната Община Монтана. „Ние твърдо заставаме на позицията точката да остане. Нека видинската болница получи помощ. Нека подобрим малко здравеопазването в област Видин. И ви призовавам като общински съветници да излезем с позиция към другите общини в областта и другите общински съвети – нека и те да помогнат кой с каквото може на видинската болница“, каза Димитър Велков. Той за пореден път повтори искането на представляваната от него група всяка година в бюджета на Община Видин да бъдат предвиждани средства за МБАЛ „Света Петка“.
В крайна сметка точката остана в дневния ред. А дебатите по същество преминаха в същия коловоз – спорът бе доколко предложението на общинската администрация е законосъобразно. Впоследствие мнозинството от общинските съветници подкрепиха решението Община Видин да помогне с 400 хиляди лева видинската болница.
По време на разискванията бе дадена думата на икономическия директор на МБАЛ „Света Петка“ Людмил Цветанов, който запозна общинските съветници с текущото икономическо състояние на лечебното заведение. „Болницата в момента дължи около 800 хиляди лева към доставчици – редовни задължения, и 750 хиляди лева по банков кредит – също редовни. Просрочени задължения нямаме. Някъде около 3 милиона лева са общите задължения на лечебното заведение, които са и текущи“, каза Цветанов. Той обясни, че подкрепата от Община Видин е необходима във връзка с разработената от лечебното заведение оздравителна програма. Цветанов информира още, че най-вероятно видинската болница ще трябва да заплати 780 хиляди лева обезщетения за починала през 2014 година родилка, за което МБАЛ „Света Петка“ ще разчита на помощ от държавата – било то с кредит или по друг начин. „Ако останат и тези задължения към Общината, в един момент болницата ще трябва да получава кредит от Министерството в размер на над 2 милиона лева – намаляваме задълженията, за да можем да получим средствата за обезщетението“, посочи икономическият директор на видинската болница.
В момента със средства от дарителски кампании и целево финансиране от Министерството на здравеопазването се извършва ремонт на кърмаческия сектор на детското отделение в МБАЛ „Света Петка“. „Тази година сме представили апликационни форми пред Министерство на здравеопазването, за да може след като приключи ремонтът в този сектор, отделението да се премести в него и да освободим останалата част, за да може и тя да придобие модерен вид“, обясни още Людмил Цветанов.
НИЕ