Община Видин ще изтегли кредит за рефинансиране на финансови корекции, наложени по проекта за пешеходната зона

Това беше решено на извънредно заседание на ОбС – Видин
Сподели: 

Извънредно заседание на Общински съвет – Видин се проведе днес, 5 декември. Само две бяха предложенията включени в дневния ред. Въпреки това дебатите продължиха около един час – причината е, че едно от предложенията беше свързано с разрешение Община Видин да поеме дългосрочен дълг за осигуряване на средства, необходими за приключването на проекта за основна реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин.
Първото предложение, което общинските съветници разгледаха, се отнасяше до трансформиране на част от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за извършване на неотложни текущи ремонти. След като общинският съветник от БСП Юлиян Петров поиска повече конкретика, директорът на отдел „Устройство на територията“ в Община Видин инж. Румен Лилов обясни, че дейностите, които се визират в предложението, са били възложени и изпълнени от външна фирма в рамките на по-голяма обществена поръчка, което е отчетено с надлежните документи и представено на Министерство на финансите за верифициране на разходите – практика, въведена през тази година по отношение на целевите средства, предоставяни от държавата на общините за капиталови разходи. От Министерството обаче отказали верификация, защото стойността на ремонтите на конкретните три обекта е малка и те не могат да се тълкуват като основен ремонт, а като текущ - това налага необходимост да се направи тази трансформация.
С 20 гласа за и 8 въздържал се предложението се прие.
Причината заседанието да продължи близо един час беше второто предложение, предвиждащо поемане на дългосрочен дълг за осигуряване на средства за рефинансиране на финансови корекции, наложени на Община Видин във връзка с изпълнението на проекта за основна реконструкция на централната пешеходна зона на град Видин.
Разискванията откри председателят на групата на БСП Димитър Велков. „Нашият въпрос е защо са наложени тези финансови корекции, какво не е било изпълнено в проекта и кой е отговорен за това нещо, защото става въпрос за доста сериозно сума – близо 560 хиляди лева“, попита Димитър Велков.
Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков обясни, че след като на 11 ноември официално новото общинско ръководство встъпило в длъжност, то било изправено пред необходимостта до края на месец ноември да бъде приключен проектът за основна рехабилитация на централната пешеходна зона. „Едната възможност беше или аз да не подпиша и Общината да затъне с 12 млн. лв., или да довършим проекта по най-възможно законоустановения начин“, отбеляза д-р Ценков. Той допълни, че едно от шестте дела за наложени на Община Видин финансови корекции по проекти, които се водят в момента, е именно във връзка с проекта за реконструкцията на централната пешеходна зона. Кметът на Видин изрази притеснение, че е възможно да последват и санкции заради изпускането на сроковете за изпълнение на проекта – той трябваше да бъде приключен до края на месец май тази година, след това беше поискано удължение, но и този срок не беше спазен.
Думата беше дадена на счетоводителката на Община Видин Гергана Генова, за да внесе разяснения. „Това са финансови корекции в размер на 557 617,33 ли., наложени по тръжните процедури по този проект… В решенията на Управляващия орган пише, че методиката е била нарушена“, посочи Генова.
Думата взе и общинският съветник Огнян Ценков, през чийто мандат като кмет на община Видин беше реализиран този проект. „Винаги съм казвал, че изпълнението на проекти е много трудно нещо. Налагането на санкции е във връзка с неизпълнение на определени правила. Това обаче е едното мнение, което е от страна на външното юридическо лице, на което е възложено да извършва проверки“, обясни общинският съветник Огнян Ценков. Той допълни, че тези 560 хиляди лева не са били възстановени на Общината от страна на Управляващия орган, но те са дължими на изпълнителя – тъй като Община Видин не разполага с налични средства, се налага и поемането на този дълг от фонд ФЛАГ. Общинският съветник отбеляза, че на Община Видин са наложени много финансови корекции, но финалното решение е в ръцете на Съда, като Огнян Ценков подчерта, че в редица случаи интересът на Общината е бил успешно защитен пред съдебните институции.
При изпълнението на проекта за основна реконструкция на централната пешеходна зона са спазени всички правила, заяви ръководителят на проекта архитект Ангел Недялков, който отсъстваше в началото на заседанието, но в последствие дойде в залата на Общински съвет. „Извинявам се, че закъснях, ние бяхме в Министерството на регионалното развитие, където тече проверката по всичко, което се е извършило. И мога да Ви уверя, че виновни няма за нищо, което да е нарушение на Програмата и на указанията, дадени от Министерство на регионалното развитие“, подчерта архитект Недялков.
„Този проект е бил контролиран на три нива – авторски надзор, строителен надзор и независима помощ, която се състои от екип от шест човека, всеки от които си има съответния ресор. Всичко това е обвито в съответната документация, предложена е на Управляващия орган, който не намира грешки в нашите дейности. Освен разминаването на няколко дати, които тепърва трябва да се уточнят дали е правилно, или не“, заяви ръководителят на проекта. Архитект Недялков напомни, че става въпрос за проект, който е свързан с извършване на строителни дейности на открито – това означава, че темпото на работа зависи от метеорологичните условия.
„Строително-монтажните работи са приключили с окончателния акт на 27 ноември, този акт е подписан от всички участници в строителството – това, че в момента се извършват някои неща, това при всеки един огромен строеж се случва, тук става въпрос за 32 декара положени плочи… Тепърва ще оправяме неща, които ще се появят като дефект. Не може 32 декара положени плочи да бъдат всичките перфектни и някоя да не се разлепи, не може всички дървета да се хванат“, отбеляза архитект Недялков. Той допълни, че 8 години е гаранционният срок на всички елементи, в който срок изпълнителят е длъжен да отстранява възникналите дефекти.
В крайна сметка тегленето на кредит от Фонд ФЛАГ беше одобрено с гласовете на 20 от общинските съветници, осмината общински съветници на БСП гласуваха „против“.
НИЕ