Община Видин ще кандидатства за 2 млн. евро за изграждане на младежки център в Младежкия дом

Текущи и бъдещи проекти – фокус в работата на общинските съветници
Сподели: 

Община Видин ще кандидатства за 2 000 000 евро за изграждане на младежки център. За това дадоха съгласието си общинските съветници на проведеното на 25 ноември заседание на Общински съвет – Видин. Фокус на работата на общинските съветници на това заседание беше този и няколко други проекта – както такива, с които тепърва ще се кандидатства, така и вече стартирали.

Идеята е младежкият център да бъде изграден в Младежки дом – Видин. С проектното предложение ще се кандидатства по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, която има за основна цел изграждане на младежки центрове, покриващи високи стандарти за младежка работа, предоставящи комплексни услуги за младите хора, осигуряващи разнообразие на дейностите, които да отговарят на нуждите и желанията на младите хора, включително и на тези от уязвимите групи. По този проект партньор на Община Видин ще е Сдружение „Видински фонд читалища“, на което, с решение на Общинския съвет от 2018 година, беше предаден за безвъзмездно управление Младежкият дом.

Общинските съветници дадоха съгласие и Община Видин да кандидатства с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“. Финансирането, за което ще се кандидатства, възлиза на 200 000 лв. Със съгласие на ОбС – Видин по същата програма ще може да кандидатства и Регионална библиотека „Михалаки Георгиев“ – Видин. Видинската библиотека възнамерява да си партнира с Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца при реализирането на проект „От Видин до Враца: Мобилни библиотеки и книжни пътеки“, чиято концепция се основава на възможността да се стимулира интересът към традиционното четене на книги чрез използване на дигитални способи и облачни технологии, предлагане на библиотечни услуги на място в Северозападна България с опция включване и на норвежки партньор.

Одобрен беше Запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане в размер на 1 245 359,88 лв., по проект „Подобряване на качеството на атмосферния въздух в община Видин“, който е на обща стойност 12 453 598,83 лв. Проектът е със срок на изпълнение 57 месеца (до 31.12.2023 г.) и е разделен на два етапа. В първия етап ще се извършат редица подготвителни дейности (обучителна и разяснителна кампания сред населението за възможните алтернативни форми за отопление и условията за включване на населението в схемата за подмяна; екологични, икономически и социални анализи, разработване на критерии и механизми за приоритизация на кварталите/зоните в населените места в общината и др.). Във втория етап ще се реализират инвестиционните дейности за демонтаж на използваните отоплителни устройства и за доставка и монтаж на новите отоплителни уреди.

Кметът на община Видин д-р Цветан Ценков подчерта, че това е един много важен проект. „Видин е един от регионите, където е доста замърсен въздухът и този проект ще засегне над 5000 семейства от региона, на които ще им бъдат подменени отоплителните инсталации. Първата задача в първите десет работни дни на администрацията беше да огледа всички проекти – направихме една ревизия, за да видим какво е направено и продължаваме с галопиращи темпове, за да спазим сроковете“, заяви д-р Ценков.

С решение на ОбС – Видин беше захранена и банкова извънбюджетна сметка по проект „Устойчиво развитие на услугите за социално включване в община Видин“. Със средствата ще бъдат изплатени трудовите възнаграждения на екипа и експертите, наети в рамките на проекта, като от общинската администрация обясниха, че е подадено искане за междинно плащане по проекта и когато то стане факт временно предоставените средства ще бъдат възстановени на общинския бюджет.

НИЕ