Община Видин ще отделя двойно повече пари за подпомагане на двойки за инвитро процедури

Това предвиждат предложени промени в Правилника на Община Видин за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми
Сподели: 

Община Видин ще отделя повече финансови средства за подкрепа на двойките с репродуктивни проблеми. Предвижда се двойно увеличение на парите, която Община Видин предоставя на лица и двойки за извършване на дейности по асистирана репродукция. Това е една от промените, заложени в представения на обществено обсъждане днес (12 януари) Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника на Община Видин за финансово подпомагане на изследвания и процедури при лечението на лица с репродуктивни проблеми, приет с Решение №163, взето с Протокол №9 от 02.10.2020 г. на Общински съвет – Видин.
„Днешното обществено обсъждане е поредното доказателство за грижата на Община Видин за младите хора и ангажираността ни към решаването на техните проблеми“, каза Борислава Борисова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности и социална политика“, в началото на събитието, което се проведе в залата на Общинския съвет (ОбС). Целта на обсъждането е заинтересованите лица да се запознаят с предложените нови възможности за подпомагане на двойки, отговарящи на изискванията на Центъра за асистирана репродукция, реализиране на дейности по асистирана репродукция, както и по-широка информираност и ефективно включване на гражданите, обясни Борисова. Тя уточни, че проектът за изменение и допълнение на правилника е публикуван на интернет страницата на Община Видин още на 17 ноември 2022 година.
Първият правилник за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми бе приет през 2019 година, с което бе поставено началото на една нова за нашата Община подкрепа, която вече дава своите положителни резултати. През 2020 година бе приет нов правилник, с който се увеличиха допустимите медицински дейности за финансиране. „Общият брой на подадените заявления за изминалите три години е осемнадесет, одобрените до момента двойки са дванадесет, като имаме три родени бебета“, каза заместник-кметът. И допълни, че в хода на съвместната работа с лекари-специалисти по акушерство и гинекология, икономисти и финансисти и с оглед интензивно променящата се икономическа и финансова ситуация, са се откроили някои аспекти от процедурата, които следва да бъдат подобрени. „Важен акцент в предложените изменения е свързан със средствата за финансово подпомагане. До момента всяка година Община Видин заделяше 10 000 лв. за подпомагане с до 1000 лв. на десет двойки с репродуктивни проблеми. Сега актуализираме тази сума и за една двойка подкрепата ще бъде до 2000 лв. Тоест, Община Видин се ангажира да задели 20 000 лв. от своя бюджет за подпомагане на наши съграждани, преминаващи през инвитро процедури“, подчерта Борислава Борисова.
Другите изменения и допълнения в правилника предвиждат в предложението, което кметът на Общината прави до Общинския съвет (ОбС) за отпускане на финансовата помощ, занапред да е включен и списък на лицата, на които тя се предоставя. Това се прави с цел прозрачност и правилно заявяване и отчитане на публичните финансови средства. Друга промяна е, че към първичните финансови документи, които ще могат да предоставят кандидатстващите за финансовата подкрепа, освен фактури и банково бордеро се добавя и фискален бон, когато фактурата е платена в брой.
С всичко това се цели повече хора с репродуктивни проблеми да имат възможност за реализиране на дейности по асистирана репродукция, да се подпомагат двойки, отговарящи на изискванията на Центъра за асистирана репродукция, както и да се постигне устойчивост на механизма за предоставяне на финансова подкрепа от Общината, заяви зам.-кметът Борисова. „Както виждате, измененията не са много, но са важни и са насочени изключително към подпомагането на двойки с репродуктивни проблеми, като част от социалната политика и ангажираността на общинското ръководство към гражданите. Убедена съм, че всички, които имат нужда от финансово подпомагане за извършване на процедури по асистирана репродукция, ще се възползват от възможността, която Община Видин предоставя“, сподели тя.
След днешното обсъждане предстои да бъде внесено предложение от кмета на Община Видин за разглеждане на предстоящото заседание на ОбС. Ако то бъде подкрепено от общинските съветници, ще бъде обявен и първият за 2023 година прием на документи за подпомагане. Планира се това да се случи още през февруари, като информацията ще бъде публикувана на интернет страницата на Общината. До края на годината ще има още един прием, който най-вероятно ще е в периода юли-август. Борислава Борисова припомни, че след всеки прием на документи се свиква комисия, която разглежда получените заявления и изготвя предложение за предоставяне на финансово подпомагане, което се внася за гласуване в Общинския съвет.