Община Видин ще подпомогне с 60 000 лева пострадалите домакинства в град Дунавци

Сподели: 

На редовно заседание на Общински съвет - Видин днес бе взето решение за отпускане на незабавна помощ в размер на 60 хиляди лева в подкрепа на засегнатите домакинства в град Дунавци. Припомняме, че в събота през нощта река Войнишка излезе извън коритото си и заля дворове и къщи в квартал „Видбол“ в населеното място. Във връзка със създалата се обстановка бе обявено частично бедствено положение в Дунавци. 
Общинските съветници днес гласуваха кметът на Общината д-р Цветан Ценков да сформира комисия, която да извърши оглед на щетите и да се започне изплащането на средствата на пострадалите в размер от 300 до 1500 лева. 
От дневния ред на заседанието общинските съветници гласуваха отпадане на предложението на д-р Цветан Ценков за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация и застрояване (ПРЗ) за модернизиране на терена на бившия закрит плувен басейн до стадион „Георги Бенковски“. Инвестиционното намерение на търговската верига „Лидл България ЕООД & КО“ КД бе да разшири обекта си в нашия град и прилежащия към него паркинг чрез изграждане на модерна зона за търговия, отдих и спорт. Заради негативния вот един голям проект за облагородяване на тази зона в нашия град, което би било от полза за всички наши съграждани, няма да бъде осъществен. 
Общинският съвет не прие и предложението за актуализация на Разчета за капиталовите разходи в Общината за 2023 година, което бе направено от кмета д-р Цветан Ценков с оглед осигуряване на нормалното функциониране на Община Видин. Съветниците не подкрепиха също реализирането със собствени средства за текущи ремонти на общински пътища и на улична пътна мрежа. Това изразходване се налага, тъй като не е приет Закон за държавния бюджет за 2023 година и поради това не е възможно да бъде приет и общинският. Одобрението на разчетите е необходимо с оглед на това, че е осигурен финансов ресурс, който да гарантира изпълнението на дейностите. С решението на Общинския съвет щеше да се осигури възможност за извършване на нужните текущи ремонти.
Местният парламент одобри ОФК „Бдин-1923“ да получи финансова подкрепа в размер на 100 000 лева за участието си във Втора професионална лига („Б“ група) за сезон 2023/2024 година. Средствата ще бъдат разпределени на пет равни вноски, считано от месец юли.
По време на днешното заседание бяха гласувани и проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общински културен институт „Дунав“ - гр. Видин; Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Видин за 2023 година, както и проект на Правилник за организацията, дейността и функциите на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта към Общината. Одобрен бе и Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните лица в Община Видин за 2022 година. 
Взети бяха решения за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти на територията на град Видин на Дирекция за социално подпомагане - Видин, детски футболен клуб „Видин“ и други. Общинският съвет гласува и няколко точки, свързани с провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба и отдаване под наем на имоти. 
От Община Видин съобщиха, че д-р Цветан Ценков не присъства на заседанието, тъй като участва в Заключителна конференция за общински мандат 2019-2023 г. Това е един от най-значимите форуми, който се организира от Националното сдружение на общините в България и събира представители на местните власти, на държавни институции и международни партньори на НСОРБ. Обсъждат се перспективите пред местната власт, както и вариантите за излизане от кризата, в която се намира държавата ни. От самото начало на възникналата бедствена ситуация д-р Ценков е в постоянен контакт както със заместник-кметовете и експертите от Общинската администрация, с кмета на град Дунавци Димо Скорчев, така и с останалите институции, ангажирани с аварийно-възстановителните работи. През цялото време се координират дейностите и се взимат необходимите решения, за да се окаже подкрепа на пострадалите жители и се възстановят щетите от наводнението.