Община Видин ще получи 3,5 млн. лв. за ремонт на булевард „Панония“

Държавата ще предостави целево финансиране за пътни и ВиК проекти и на общините Ружинци, Чупрене, Ново село, Грамада, Белоградчик, Брегово
Сподели: 

Държавата ще предостави на Община Видин целево финансиране в размер на 3,5 млн. лв. за рехабилитация на булевард „Панония“. Това е половината от сумата, която е необходима за цялостен ремонт на една от основните пътни артерии в град Видин, става ясно от публикувания от Министерство на финансите списък на предложения за целево финансиране на инвестиционни проекти на общините за обекти на техническата и социалната инфраструктура.
Общо 8 892 692 лв. са целевите средства, които ще бъдат предоставени на седем общини в област Видин. Община Ружинци ще получи 481 042 лв. за проект „Реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа с. Дреновец“. На Община Ново село ще бъдат предоставени 608 688 лв. за ремонт на част от улица „Георги Марков“ в с. Ново село и на ул. „Дванадесета“ в с. Флорентин. Община Чупрене ще разполага с 500 000 лв. за възстановяване на асфалтова настилка след подмяна на водопроводна мрежа 19 км в с. Чупрене. Община Грамада ще получи целево финансиране на ремонт на две улици в град Грамада – ул. „Бреслето“ (261 789 лв.) и ул. „Ангел Мишев“ ( 29 830 лв.). На Община Белоградчик ще бъдат предоставени 869 049 лв. за реконструкция на част от вътрешна водопроводна мрежа на град Белоградчик. Одобрените проекти на Община Брегово са „Реконструкция водопровод на село Косово“ – 1 827 773 лв., и „Реконструкция водопровод на село Делейна“, втори етап – 814 521 лв.
Одобрените проекти на общини от област Видин са част от общо 303 проектни предложения на 194 общини, които ще получат целево финансиране в размер на над 426 млн. лв. Те са подбрани от общо 740 проекта, постъпили в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Министерството на финансите. Подборът е направен от междуведомствена работна група, сформирана със заповед на министър-председателя. От финансвото ведомство поясняват, че в изпълнение на поставените й задачи междуведомствената работна група е формулирала критерии и условия за подбор на проектните предложения, отчитащи степента на проектна готовност и социалната значимост на инвестициите.
Необходимите средства за изпълнение на приоритизираните проекти са в общ размер на 426 461 766,77 лв. и ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2022 г.