Община Видин ще приключи проекта за изграждане на Пречиствателната станция без нови санкции

Сподели: 

Община Видин ще успее да приключи проекта за изграждане на Пречиствателната станция без нови санкции. Това стана възможно, след като на проведеното днес извънредно заседание на Общински съвет – Видин беше дадено съгласие Общината да поеме дълг за осигуряване на необходимите средства за окончателно плащане към фирмите изпълнители на втората фаза от строежа на съоръжението за пречистване на отпадни води. Провеждането на извънредната сесия на местния парламент се наложи заради отказа преди седмица на част от общинските съветници да гласуват това предложение. Така се създаде реална опасност от налагане на нови санкции по проекта. Досега при изпълнението на двете фази, заради допуснати нарушения през предходните два мандата, Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ е наложил санкции за общо над 10 млн. лв.
Заместник-кметът на Общината по финансово-стопанска дейност, бюджет и икономическо развитие Цветомира Илиева призова съветниците да гласуват с грижа за Видин. „Тук сте, за да вземете много важно решение, с което ще се избегнат бъдещи тежки последици за Общината. Срокът за приключване на дейностите и за разплащане на този проект е до 31 декември 2021 година. Разчитам на Вас, че ще гласувате поемането на този дълг, за да не доведем Общината до бъдещи финансови корекции, защото във всеки един проект са разписани срокове и нарушаването им води до санкции“, заяви Илиева. Тя обясни, че в предложението се визира поемането на оборотен кредит в размер на 1 680 762 лв., който ще е краткосрочен, до 12 месеца. „Очакваме, че ще бъде погасен до 7 месеца, като междувременно ще има частично предсрочно погасяване с възстановеното ДДС от НАП“, уточни заместник-кметът.
При последвалото гласуване мнозинството от общинските съветници даде съгласие Община Видин да сключи договор с „Фонд ФЛАГ“ за поемане на краткосрочния общински дълг.
В дневния ред на извънредното заседание беше взето още едно решение, което ще осигури нормалното функциониране на Основно училище „Отец Паисий“, град Видин. Учебното заведение ще получи допълнителни средства в размер на 13 589 лв. за дофинансиране на паралелки с пълняемост под задължителния минимум.