Община Враца ще разширява дейностите на Младежкия център и ще изгради нова база

Сподели: 

Местната администрация спечели проект, чрез който ще се разшири обхватът от дейности на Младежкия център и ще се изгради модерна многофункционална база. Одобреното предложение по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ ще бъде финансирано с близо 1 600 000 лв.
С осигурената финансова помощ ще бъде изградена многофункционална база, която ще се обособи изцяло като пространство, където младите хора да провеждат обучения, занимания по интереси и да реализират своите проекти и инициативи. Следваща стъпка от надграждането на дейностите на Центъра е да бъдат обхванати подрастващите не само в община Враца, но и деца и младежи от целия регион. Фокус в работата през следващите три години е провеждането на обучения, свързани със социалното предприемачество и мотивирането на подрастващите към придобиването на нови знания и умения, различни от тези, предоставяни в образователната система.
Кметът на Враца Калин Каменов коментира, че екипът на Младежкия център ще осъществява активна международна дейност и съвместни инициативи с представители на младежката общност в големите европейски държави. В рамките на проекта ще бъдат идентифицирани и лицата от уязвими групи, като чрез проведените обученията ще бъде осигурен достъп до качествено образование на всеки един млад човек от област Враца.
За последните няколко години, екипът на звено „Център за младежки дейности“ към Община Враца работи активно с лица от уязвимите групи във всички населени места на общината, инициира големи и тематични събития, в които участие вземат голяма част от младите хора на Враца. По време на извънредното положение и въведените ограничителни мерки, именно младежките работници бяха сред инициаторите на различни инициативи за спортуване в домашни условия, както и отбелязване на големите празници като 24 май, посредством интерактивни методи.