Община Монтана иска по-голям кредит за културна инфраструктура

Сподели: 

Община Монтана ще увеличи максималния размер на кредита, който да поеме, за да осигури средствата за изпълнението на два проекта в културната инфраструктура. Става дума за предстоящото обновяване на сградите на читалище „Разум" и на Младежкия дом в града. Проектите са част от изпълнението на Интегрирания план за развитие, за което кметът Живков подписа договор за финансиране по Оперативна програма "Региони в растеж" на стойност 19 милиона лева в началото на програмния период.
Сградата на читалището бе включена в основния списък проекти, а сградата на Младежкия дом в резервния. С решение на програмата отпаднаха всички резервни за финансиране обекти, което налага увеличаването на кредита, уточни кметът Живков. Сега максималният му размер ще бъде предложен до 1 815 000 лева. При първоначалният вариант размерът бе 1 115 000 лева. За средставта ще се  кандидатства пред фонд за градско развитие „Север", след одобрение от Общинаския съвет в Монтана.
Срокът за погасяването на кредита е планиран за 20 години с две години гратисен период и среднопретеглен лихвен процент от 1.32%.