Община Монтана направи проектобюджет с рамка от 51,3 милиона лева

Сподели: 

Проектобюджетът на Община Монтана бе представен на 22 януари от кмета Златко Живков на публично обсъждане, което продължи близо три часа.
За пръв път местната власт в Монтана ще разполага с 51 320 000 лева по приходи и разходи, за да провежда политиките си за управление в различните сфери. За сравнение в началото на миналата година обсъжданият проект е бил със 7 620 000 по-свита стартова рамка.
Отделените средства за капиталови разходи в общинския бюджет също са увеличени от 4 025 000 лева през 2019 година на 5 700 807 лева за тази година. С тях ще бъдат довършени основните ремонти на 7 улици и преасфалтирани още 4 – „Неофит Бозвели", „Диана", „Ген. Арнолди" и „Н. Вапцаров". За изографисването на храм „Свети Дух" сме отделили 280 хиляди лева. Планирано е изграждане на 5 нови детски площадки, довършването на три черкви и обновяването на две читалища в селата. На две улици ще бъде изградена канализация. Предвидени са средства за ремонт на улично осветление, наказателен паркинг, синя зона, придобиване на земя за строеж на многофункционална зала, закупуване на техника и програмни продукти.
Средствата, които по индикативен списък са предвидени за усвояване по  различни европейски програми са 11 340 000 лева. Най-голяма част от тях - 6,1 милиона лева, са за екология. По програма „Лайф" са планирани 408 хиляди лева за пилотната фаза на подмяна на отоплителните уреди на домакинствата. По „Околна среда" ще бъдат изпълнявани мерки за още 1,6 милиона лева за подобряване качеството на атмосферния въздух.  4,1 милиона лева са планирани за изграждане на компостираща инсталация. По програма „Развитие на човешките ресурси" Община Монтана изпълнява 4 проекта. Те са на обща стойност 1,8 милиона лева. Два са проектите по оперативна програма „Наука, образование и интелигентен растеж". В тях са обхванати всички детски градини и основни училища в общината. По програма „Храни и основно материално подпомагане" общината изпълнява един проект – „Топъл обяд". Чрез него се осигурява храна за 450 души. Два проекта са планирани по програма „Региони в растеж". Те са свързани с изграждане на социална инфраструктура и основните ремонти на Младежкия дом и читалище „Разум" в Монтана. Още три проекта се изпълняват по трансграничните програми България- Румъния и България- Сърбия. Стойността им е близо 650 хиляди лева. Общината ще кандидатства пред Норвежкия финансов механизъм с проект за изграждане на младежки център в парк Огоста. През 2020 изтича четиригодишния си проект по Швейцарската програма за интеграция на ромите.
И през тази година общината ще продължи да изпълнява социалните си ангажименти, увери кметът Живков. Такива са стипендиите за талантливи деца, за студенти по медицина и педагогика при определени условия, безплатното пътуване на пенсионерите, издръжката на различни клубове на хора в неравностойно положение, отоплението на църквите, подкрепата за млади семейства, за предприемачи и за малки местни инициативи.

Общинска пресслужба