Община Монтана подготвя проекти за читалището и младежкия дом в града

Сподели: 

Заместник кметът на община Монтана Тихомир Антонов отчете изпълнението на проект „Модернизиране на образователна инфраструктура в областта на предучилищното и училищното образование". По него бяха обновени сградите на детска градина №4 „Калинка", на детска градина №7 „Приказен свят", на трето и четвърто основно училище и на гимназиите „Петър Берон" и „Св. Климент Охридски". Общата стойност на проекта е 8 674 723.59 лева. От тях безвъзмездна финансова помощ от оперативна програма „Региони в растеж" е 8 458 516.03 лева, а съфинансирането от бенефициента община Монтана е 216 207.56 лева.
Експертите на община Монтана подготвят  проекти, с които отново ще се кандидатства по програмата „Региони в растеж". Инвестициите ще бъдат насочени към  изграждане и ремонтиране на сгради от социалната и културната инфраструктура. Става дума за читалището и младежкия дом в града, заяви зам. кметът Тихомир Антонов.
Общинска пресслужба