Община Чупрене ще предприеме мерки за превантивно почистване на речни корита и канавки

Сподели: 

Община Чупрене ще предприеме мерки за превантивно почистване на речни корита и канавки. Това беше една от темите, разгледани на проведеното преди дни заседание на местния Общински съвет. „Предложението е във връзка с поройните дъждове през юни, нанесли поражения на мостови съоръжения между с. Средогрив и с. Долни Лом. Възстановени са пораженията, но да не допускаме отново да се случи. Ще се образува комисия, която ще определи местата, където има препречване за свободно протичане на водата“, обясни кметът на община Чупрене Анжело Добричов, който запозна общинските съветници с мотивите за внасянето на това предложение. Той допълни, че ако при почистването се добие дървесина, тя ще бъде използвана за отопление на учебни заведения и социални домове в общината. 

При последвалото гласуване общинските съветници единодушно подкрепиха внесеното от кмета предложение да се извършва почистване от храсти и дървесна растителност на речните корита в населените места покрай подпорна стена мост на река Лом в местността „Петовица”, край с. Средогрив и подпорна стена на ул. „Четиринадесета”, с. Чупрене, както и на крайпътните канавки на общинските пътища. Това ще се направи с цел поддържане проводимостта на реките и крайпътните канавки и предотвратяване на бедствия. 

Общинският съвет даде съгласие Община Чупрене да закупи комунална машина за почистване и дезинфекция на улици, паркове, обособени градски, промишлени и логистични зони. Придобивката ще бъде финансирана със средства, предоставени на Община Чупрене за борба с Ковид, които до момента не са изразходвани. „Тези средства трябва да бъдат използвани до 31.12.2022 г., в противен случай трябва да се върнат. Трябва да се направи обществена поръчка, която ще отнеме време. Машината, която искаме да закупим, е за почистване на улици. Целта е да не се наемат външни фирми. Досега сме закупили машина за полагане на маркировка и сега купуваме само боята. Закупихме и дробилка за клони. Иска ми се да купим и машина за почистване на улиците. Имаме доста хора по програми, но не се знае докога са. Тази комунална машина е дълготрайна придобивка“, заяви кметът Добричов при представянето на предложението пред местния парламент. При последвалото гласуване общинските съветници единодушно подкрепиха и това намерение. 

Така бе дадена „зелена светлина“ Община Чупрене да стартира законовата процедура за закупуване на машина за миене под високо налягане и за дезинфекция на улици, паркове и градски зони. Тя ще е с висока маневреност, даваща възможност за почистване дори на най-трудно достъпните места. Ще е снабдена с резервоар за вода, дюзи под високо налягане и рамо за окачване на маркуч на ръчната водоструйка за почистване на стени, кошчета, пътни знаци и др., както и за препарати за дезинфекция.