Общините внасят предложението си за бюджет 2024 в Министерски съвет

Сподели: 

За увеличаване на средствата на всички трансфери и субсидии от държавата към общините в проектобюджета за 2024 година, настоява Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Информация от последното заседание на управителния му съвет съобщи кметът на Монтана Златко Живков.
„Притеснително за всички нас е, че проектобюджетът за следващата година влиза за разглеждане в парламента през октомври, когато ние сме вече в предизборна кампания и не можем да участваме в преговорите и обсъжданията по комисии“, заяви Живков.
Кметовете настояват за запазване на всички трансфери за общините, актуализиране на държавните стандарти във всички дейности делегирани от държавата. От началото на следващата година минималната работна заплата трябва да стане 933 лева и това е ръст с 20% спрямо сегашната или са необходими 100 милиона лева повече за всички 265 общини. Тези пари трябва да бъдат предвидени в проектобюджета за следващата година, напомнят от НСОРБ.
Кметовете предлагат увеличаване на общата изравнителна субсидия с 40,6%. На другата важна за облика на българските градове и села целева субсидия – за капиталови разходи, исканото увеличението е с 25% повече. С 25 % е необходимо да се увеличи и трансфера за зимно поддържане и снегопочистване.
Предложението на Управителния съвет на НСОРБ за бюджет 2024 включва и конкретни искания към секторните министерства. Пред министъра на регионалното развитие и благоустройството се настоява за създаване на устойчив фонд за общински проекти за пътища, ВиК, публични сгради, елементи от градската среда, спортна инфраструктура и др. Пред министъра на труда и социалната политика настояването е за увеличаване на ресурса по  проекта „Красива България“ за финансиране на проекти за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания. Пред министъра на земеделието и храните ще бъде внесено искане за ресурсно обезпечаване на национална програма за кастрация на безстопанствените кучета и котки, с бюджет минимум от 4 милиона лева.