Общините Вълчедръм и Якимово изграждат компостираща инсталация

Сподели: 

На 3-ти декември 2019 година – на строителната площадка по проекта (община Вълчедръм), ще се проведе Официална церемония „ПЪРВА КОПКА” по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.

Обща стойност на проекта е 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България. 300 041,80 лв. е собственият принос на Община Вълчедръм и Община Якимово.

В церемонията ще вземат участие Иван Барзин - кмет на община Вълчедръм, Георги Георгиев – кмет на община Якимово, Альоша Минин, председател на Общински съвет – Вълчедръм, Деян Георгиев, председател на Общински съвет – Якимово, представители на изпълнителя „КР-ВЪЛЧЕДРЪМ” ДЗЗД, представители на „ИВТ Консулт” ЕООД – строителен надзор на обекта.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вълчедръм и Якимово, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелени и/или биоразградими отпадъци.