Общинските съветници от БСП с актуални въпроси към кмета на община Видин

Сподели: 

Общинските съветници от групата на БСП в ОбС – Видин зададоха няколко въпроса на кмета на община Видин д-р Цветан Ценков. Питанията, които бяха депозирани на 4 декември, са по актуални теми, представляващи интерес за видинските граждани.

Единият от въпросите е относно кадровите назначения в Община Видин. По-конкретно, общинските съветници от БСП питат кмета по какви критерии ще избират кметските наместници, които пряко се назначават от градоначалника, както и ще бъдат ли проведени допитвания до жителите на съответните населените места, в които ще се назначават кметски наместници и ако да – по какъв график ще се извършва това.

От БСП искат информация на какви позиции са общинските служители, които ще бъдат освободени заради навършена пенсионна възраст, този процес ще попречи ли на нормалната работа на общинската администрация и предприети ли са стъпки за набиране на кадри за овакантените позиции, както и по прозрачен начин ли ще става това.

Общинските съветници от опозицията в ОбС – Видин искат и информация във връзка с политически назначения кмет по строителство – има ли той необходимото образование и опит в сферата на строителството, както и с какво ще допринесе за развитието на строителния сектор във Видин.

Общинските съветници от БСП настояват също така видинският кмет да предостави информация относно финансовото състояние на Общината. „В редица интервюта на бившия кмет на община Видин инж. Ценков се твърди, че Община Видин е финансово стабилизирана, а задълженията от над 21 мил лв. при встъпването му като кмет, са стопени до около 5 мил. лв., както и че Община Видин е извадена от списъка на общините с финансова задлъжнялост“, посочват във въпроса си общинските съветници от БСП. И в тази връзка питат кмета отговарят ли горепосочените твърдения на истината, в какъв размер е дългът на Община Видин в момента и спазва ли се планът за финансово оздравяване.

Следващ въпрос, който съветниците от групата на БСП задават на кмета на общината е климатиците, монтирани върху една от фасадите на исторически музей „Конака“, поставени ли са така, че да не нарушават автентичния вид на сградата, която е оригинален архитектурен паметник на културата с местно значение. „Изисква ли се и одобрение от Националния институт за недвижимо културно наследство?“, питат също така общинските съветници от групата на БСП.

Във връзка приключилия в края на ноември проект за реконструкция на централната пешеходна зона на Видин е четвъртият въпрос, който те отправят към градоначалника. По специално от опозицията в ОбС – Видин искат информация кой е подписал акта, от страна на възложителя (Община Видин), за въвеждане в експлоатация и има ли той това право. „Изпълнен ли е проектът в своята цялост и има ли констатирани забележки и недостатъци, при негово приемане и подписване на акта за въвеждане в експлоатация?“, питат още общинските съветници от групата на БСП.