Общинският пазар във Видин заработи отново

Сподели: 

След указания на здравния министър за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи, със заповед на кмета на община Видин д-р Цветан Ценков се възобнови дейността на местното тържище от 8 април. Решението за затварянето му от 19.03.2020 г. е част от превантивните мерки, които Община Видин предприе във връзка с борбата срещу разпространението на COVID-19 и в условията на обявеното извънредно положение в цялата страна.
Кметът на община Видин е възложил на управителя на Общинско предприятие „Пазари и паркинги“ да създава организацията за спазване на противоепидемичните мерки, като не се допуска струпване на хора. Еднопосочно е движението в рамките на територията на Общинския пазар, контролиран е и достъпът на клиентите. Необходимо е да се спазва дистанция от минимум два метра между продавачите, които задължително трябва да носят предпазни средства.
В заповедта на кмета е посочено да се извършва ежедневна дезинфекция на пазара във Видин, а наемателите на общински обекти не бива да допускат вторично замърсяване на предлаганите храни.
Заповедта е публикувана на сайта на Община Видин.