Общинският съвет в Чупрене отложи разглеждането на капиталовите разходи

Предложението за разпределянето им ще бъде обсъждано отново на извънредно заседание на 11 април
Сподели: 

Разпределянето на средствата за капиталови разходи за 2023 година бе основна точка в дневния ред на проведеното на 31 март заседание на Общински съвет – Чупрене (ОбС). До нейното разглеждане обаче така и не се стигна поради отсъствие на една от комисиите и нейните членове. Това бе причината председателят на местния парламент Иван Велков да не допусна разглеждане на актуализацията на поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година, което бе точка 3 от дневния ред.

Още в началото на заседанието бе повдигната темата за правото на участие на общинските съветници Адриан Маринов и Радостина Рачинска, които са в кампания и също така част от ресорната комисия и по думите на председателя нямат право да бъдат част от заседанието. Кметът на Община Чупрене Анжело Добричов от своя страна заяви, че съветниците имат право да участват в заседанието. Оказа се обаче, че актуализацията не е разгледана от съответната комисия. В крайна сметка предложението отпадна от дневния ред на заседанието и поради липса на кворум, тъй като от заседанието отсъстваше и съветникът Валери Белясин. 

В рамките на заседанието съветниците одобриха с пълно мнозинство участието на Община Чупрене в Старопланински туристически район, в който участват 32 общини. Общинските съветници също така приеха Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.  

В рамките на заседанието бе приет и годишният план за ползване на дървесина през 2023 година в горските територии, собственост на Община Чупрене. „През последните две години са правени процедури за осигуряване на дървесина на местното население, но за съжаление не са се явили кандидати, които да добиват дървесина за осигуряване на потребностите на местното население“, каза Добричов по повод искането на присъстващи граждани да се насочи добиваният дървесен ресурс към местното население.

По време на последната точка - „разни“, бе определена нова дата за разглеждане на актуализацията на поименния списък на капиталовите разходи на Община Чупрене за 2023 година. По предложение на присъстващите граждани, заседанието бе насрочено за 11 април. Средствата, които са предвидени в капиталовата програма на Община Чупрене са в размер на 590 400 лева, а предвидените дейности включват асфалтиране на част от улиците в селата Горни Лом, Репляна, Долни Лом, Върбово и Средогрив.

„Мисля, че една община може да работи единствено ако се приеме бюджет и има приети капиталови разходи. Миналата година след като Общинският съвет не пожела да приеме капиталовите в рамките на три месеца, те бяха приети през август и по тази причина ще асфалтираме чак сега. Максимално бързи бяхме и използвахме всички възможни сили и срокове, но договорът бе подписан на 5 декември и нямаше как да стартираме по-рано изпълнението на капиталовите“, коментира по време на заседанието кметът на Чупрене Добричов. Той призова съветниците да мислят приоритетно: „Капиталовите са разделени между посочените села, защото там има най-остра нужда от асфалтиране“.

Предстои точката да се разгледа идната седмица. Тогава ще стане ясно дали предложеният списък на капиталовите разходи ще бъде приет или изпълнението им и тази година ще бъде блокирано в следствие на забавяния заради многократно отлагане на разглеждането на предложението от Общинския съвет.