Общинският съвет одобри разпределението на средствата за спортните клубове

Сподели: 

На редовно заседание на местния парламент бяха приети предложените финансови средства за 2024 година в размер на общо 460 000 лв. за 16 спортни клуба във Видин. Те са определени от Общинската експертна комисия за спорт, на базата на конкретни критерии. Право на субсидия получиха спортните клубове, които имат регистрация и са вписани в Националния публичен регистър, воден в Министерството на младежта и спорта, отговарящи на чл. 9, ал.1, т.1 от Закона за физическото възпитание и спорта и подали в Община Видин заявления съгласно Наредбата за условията, реда на финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание и спортно-туристическа дейност в Община Видин. Предложенията за субсидиране бяха гласувани за всеки клуб поотделно.