Общинският щаб във Враца проведе обучение при бедствие от изтичане на природен газ

Сподели: 

Обучение на тема: „Дейност на Общински щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и общинските структури при възникване на земетресение с последващи разрушения и изтичане на природен газ от „Подземно газово хранилище“ „Чирен“ – с. Чирен.“ проведе общинският щаб във Враца. Акцията бе ръководена от секретаря на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и главен експерт в Община Враца - Ивайло Тошев.
В рамките на обучението е извършена проверка на общинския план за защита при бедствия в частта земетресение, и външен авариен план на обект с висок рисков потенциал „Подземно газово хранилище “Чирен”- с. Чирен, тяхната готовност и взаимодействие. Проиграни са практическите знания и учения на участниците в учението по оповестяване, събиране на информация, извършена е оценка на обстановката, подготовка на предложения за решение за провеждане и ръководство на спасителни мероприятия при възникналите бедствия.
В края на срещата бяха представени резултати за подобряване на координацията, взаимодействието и провеждане на спасителни мероприятия при бедствия и промишлени аварии. На срещата присъстваха заместник-кметът Петя Долапчиева, секретарят на Община Враца Нина Дакева и експерти от общинска администрация.
Общинска пресслужба