Общинският щаб обсъди готовността за действие при зимни условия

Сподели: 

Той се свиква с оглед заповедта на областния управител на Видин Момчил Станков от 27.10.2020 г., до края на този месец кметовете на общини да проведат заседания на общинските щабове за координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, за готовността за действие при зимни условия с цел недопускане на кризисни ситуации и създаване на организация за почистване на общинската пътна мрежа. Заседанието на щаба премина под председателството на заместник-кмета на община Видин Борислава Борисова.
Представена бе информация за готовността на Общината за действие при зимни условия. Стана ясно, че има определена обществена поръчка за снегопочистване на общинската пътна мрежа и населените места на територията й. След приключване на поръчката, договорите с фирмите изпълнители ще бъдат подписани в началото на следващия месец.
В град Видин почистването ще се извършва с наетата от звено „Чистота“ техника. Машините се преоборудват, осигурени са инертни материали и химически препарати за обработка на заледени зони. Има готовност и решение за централната градска част, където не може да влиза тежкотоварна техника.
Членовете на щаба ще координират действията помежду си и ще бъдат в непрекъсната връзка при разрешаване на проблемни и кризисни ситуации.
Общинска пресслужба