Общински съветници предлагат подкрепа за осиновители и за студенти с новородено дете в Монтана

Сподели: 

Увеличаване на средствата за семейства с новородено дете, включване на осиновители и студенти в групата за подпомагане, предлагат общинските съветници от ГЕРБ- СДС в Монтана. От тяхно име общинският съветник Станимир Стоев е внесъл две докладни записки за промяна на Наредбата за реда и условията за отпускане на финансовата помощ, както и в правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейни двойки. Предложенията са публикувани на сайта на община Монтана.

От 300 лева за първо дете, средствата да бъдат увеличени на 400 лева и от 500 лева за второ дете да се отпускат по 600, предлага Стоев. Той обясни, че това няма да наложи актуализация на бюджета, тъй като средствата няма да надвишат общата сума от 60 хиляди лева за годината, одобрена при приемането на бюджет на Община Монтана. Другата промяна в наредбата е да бъдат включени за подпомагане и семейства, които осиновяват дете до 10 години. В общината се осиновяват от 5 до 10 деца през годината. Създава се възможност за подпомагане на студенти с новородено дете. Условията за тях са единият от родителите да има 6 месеца уседналост в Монтана и удостоверение от ВУЗ, че последните 3 години е бил редовна форма на обучение.

В мотивите за промените се казва, че е извършен анализ на действащите досега разпоредби и са отчетени някои несъответствия при прилагането им. Взети са предвид и настъпилите пред последните 4 години социално-икономически промени в страната.

Станимир Стоев предлага и промени в правилника за финансово подпомагане на процедури инвитро. Средствата за всяка една не са променяни от 2019 година. За времето инфлацията е увеличена, както и разходите за медицинските услуги. Досега по този правилник Общината отпускаше до 2000 лева за подпомагане на една двойка родители. Сумата да бъде увеличена до 2500 лева, е новото предложение.

Срокът за обсъждане на внесените промени е до 25 март, 2024 година.