Общински съвет Видин одобри намерение недвижимите културни ценности с категория „национално значение“ да минават в управлението на община Видин

Сподели: 

Предложението бе гласувано на редовно заседание на Общинския съвет, на което присъства областният управител Иво Атанасов. В началото на сесията той призова общинските съветници да обърнат сериозно внимание, като проявят разум, отношение и отговорност към опазването на културно историческото наследство на Видин. „Тези 5 обекти - Музей „Кръстата казарма“, Крепостни стени на турско кале“, оформящи ров, „Крепостни стени на турско кале“ – с „Флорентин капия“, оформящи ров, „Пазар капия“ и част от крепостните стени на крепостта „Баба Вида“ до „Телеграф капия“  не са тежест – те са в полза на града“, заяви областният управител. По този начин община Видин ще може да кандидатства по европейски програми за национално финансиране.

Атанасов пое ангажимент на следващата сесия на местния парламент да внесе предложение да бъдат прехвърлени в управлението на видинската управа и други недвижими културни ценности, сред които „Венециански склад“, „Телеграф капия“ и „Еничар капия“. На заседанието той повдигна темата и за рисковото състояние на средновековната крепост „Баба Вида“, която е в управление на община Видин от 2017 г., за период от 10 години.

Припомняме, изисканата в 7-дневен срок информация от областна администрация информация -Видин за изразходваните до момента средства от страна на Общината за поддръжка на Средновековната крепост, наличната техническа документация (инвестиционен проект, разрешение за строеж и др.),  свързана с поддържане и опазване на недвижимата културна ценност в дългосрочен план, както и дали е изпълнена разпоредбата на чл.12, ал.1 от Закона за държавната собственост - застроените имоти – публична държавна собственост, задължително да се застраховат, до момента не е получена.